Obavijesti comments

važna obavijest

PREDAVANJE

9.3.2018. u 16:08
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.3.2018. u 16:08

Predstavlja se metoda oblikovanja arhitektonskog prostora zasnovana na geometrijskom crtežu strukturiranom od niza koncentričnih heksagrama s pridodanim kružnicama. Može se zaključiti da dijagram, preklopljen s povijesnim nacrtima i preciznim snimkama građevina iz različitih razdoblja, u odnosu na poznate proporcijske sustave - zbog geometrijskih zakonitosti koje ga ujedno čine praktičnim pomagalom bez premca - predstavlja nevidljivu matricu. Tek nekoliko rečenica u pripadnika operativne masonerije, deklariranih nasljednika drevnih graditelja, osnažuje pretpostavku o njezinom postojanju.

Duško Čikara (Zagreb, 1967.), konzervator savjetnik u Hrvatskom restauratorskom zavodu, završio je studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se istraživanjima povijesne arhitekture.

važna obavijest

REAKCIJA

9.3.2018. u 14:09
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.3.2018. u 14:09
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.3.2018. u 14:14

Reakcija Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za slučaj povezan s izlaganjem fotografije na izložbi u povodu 10 godina fotografije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku u prosincu 2017.

Smatramo apsurdnim i potpuno promašenim prozivanje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku, kao i dovođenje u pitanje slobode izražavanja povezane s osudom izlaganja jedne fotografije u sklopu izložbe O fotografiji na UAOS – prvih deset godina, otvorene krajem prošle godine u istoj instituciji.

U povijesti umjetnosti postoje mnogi eksplicitniji primjeri prikazivanja nagosti nego u izloženoj fotografiji Ane Petrović. Na primjer, u pariškom Muzeju d'Orsay u stalnom postavu nalazi se mnogo provokativnije djelo Gustava Courbeta „Podrijetlo svijeta“ iz 1866. godine koje je reproducirano u gotovo svim važnijim pregledima umjetnosti.

Smatramo da je reakcija na izloženu fotografiju do te mjere besmislena da na nju ne bismo ni reagirali kada iza takvog stava Muzejskog vijeća ne bi stajala nakana da se počne s trendom bezrazložnog cenzuriranja, odnosno gušenja slobode umjetničkog izražavanja, a potom i slobode javnog govora u cjelini.

U osudi ovog pokušaja cenzure pridružujemo se reakciji Hrvatske sekcije Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA).

Za DPUH
Zvonko Maković
predsjednik

važna obavijest

CIHA Colloquium - New Delhi, 27.-30.10.2018.

9.3.2018. u 13:25
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.3.2018. u 13:25
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.3.2018. u 13:31

Chers et chères collègues,

Vous trouverez ci-dessous l'appel à contribution du prochain colloque du CIHA.

Avec nos meilleurs salutations.

-------------------------------

Dear colleagues,

Please find below the call for paper for the next CIHA Colloquium.

With our best regards.

The CIHA officials

LaoZhu (ZHU Qingsheng), President
Tristan Weddigen, Treasurer
Jean-Marie Guillouët, Scientific secretary

New Delhi (INDIA), November 27-30, 2018

Deadline-CFP: 7 mai 2018


Comité international d'histoire de l'art (CIHA)

Colloquium in New Delhi - 28th-30th november 2018

http://cihaindia2018.in/

Call for papers

ART, DESIGN & SOCIETY

Art and design are intrinsic to all forms with aesthetic value. In the modern world, the dichotomy between art and design was created by the socio-political and economic changes that were brought about by the industrial revolution and colonization. This has led to the paradoxical paradigm wherein the utilitarian designs of the past are perceived as art in the present and are displayed in museum spaces.
In countries like India, art institutions are products of colonialism which aimed at instilling western values leading to the collapse of traditional structures of art creation, dissemination and consumption. The living traditions of indigenous, popular and ritual art which formed the major corpus of artistic production in societies worldwide went unnoticed in the grand narratives. This led to the exclusion of a vast array of tangibles and intangibles that engendered incomplete perceptions of the past across the world.
This colloquium aims at bringing together the smaller narratives that have often been overlooked but which are nonetheless important parts of the tapestry of humanity. It has also become imperative that we re-examine the notions of art and design to understand the essence of the creative process across various cultures and encourage discussion and discourse on their interface and intersection with society. The colloquium particularly intends to probe the role of categorization and enquire into the very frameworks within which art & design operate.
Against this background, the colloquium would like to call for papers under the following topics:

• Design of the Past: Art of the Present
• Synthesizing the Sacred and the Secular
• Art & Design: Expressions of Conflict and Synthesis in Society
• Utility to Frivolity
• Space, Design & Art
• Power, Politics & Propaganda
• Sustainability: Practice and Production
• Vision, Perception and Interpretation
• Signs & Symbolism in Art & Design
• Prevailing Over Prejudice: Untold Stories
• Interpreting the Intangible Through the Tangible
• Impacting Society: Social & Digital Media
• Harmonizing the Individual and the Collective
• Art History: The Melting Pot

We invite paper presentations of 20 minutes.

Please send a title of your proposed paper, an abstract of between 300 and 350 words. Please write the word “Abstract” in the subject line of your e-mail. Submissions must be sent to cihaindia2018@gmail.com Closing date for the first call for papers Monday, 7th May 2018

CONVENERS:
Prof. Dr. Anupa Pande Head, Department of History of Art Director, National Museum Institute
Dr. Savita Kumari Assistant Professor, Department of History of Art National Museum Institute

--


Jean-Marie Guillouët

Secrétaire scientifique/Scientific secretary - Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA)
Maître de conférences HDR d'histoire de l'art médiéval - université de Nantes
Membre junior de l'Institut universitaire de France (IUF)

Institut national d'histoire de l'art (INHA)
Bureau 502
2, rue Vivienne
75002 Paris
+33 668 876 020 (cellulaire/mobile)
+33 147 038 514 (fixe/office)

courriel/email : sc.ciha@inha.fr

važna obavijest

NATJEČAJ

2.3.2018. u 14:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.3.2018. u 14:10

Upravni odbor DPUH-a objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2017. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3  povelje)

4. Nagrada za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i zašto je predloženik nominiran.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.

Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10 000 Zagreb

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. ožujka 2018.

PRAVILNIK

DOSADAŠNJI DOBITNICI

važna obavijest

NOVO IZDANJE

9.2.2018. u 13:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.2.2018. u 13:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.2.2018. u 13:59

Krasanka Majer Jurišić

Arhitektura vlasti i suda

Vijećnice, lože i kneževe palače u Dalmaciji od 15. do 18. stoljeća

U knjizi „Arhitektura vlasti i suda: Vijećnice, lože i kneževe palače u Dalmaciji od 15. do 18. stoljeća“ autorice Krasanke Majer Jurišić predstavljeni su rezultati opsežnog i analitičkog istraživanja vijećnica, loža i kneževih palača Dalmacije u vrijeme mletačke uprave te njihova vrednovanja. Upravne građevine, kao poseban element gradske arhitekture, nastaju još u razvijenom srednjem vijeku. Njihova je namjena bila odgovoriti na nove potrebe komunalnog društva te se u njima odvijao rad gradske vlasti. U Dalmaciji je takav arhitektonski tip ostvaren u obliku komunalne palače koja je obuhvaćala i upravne i sudske prostorije, ali i prostorije privatne namjene kojima se koristio knez. Izdvajanjem pojedinih funkcija ujedno su se kao upravne građevine pojavili i drugi arhitektonski oblici: vijećnica, loža i kneževa palača, odnosno samostalne zgrade za potrebe zasjedanja vijeća, za sudske poslove te za stanovanje.

Srodnosti obrađenih primjera s obzirom na funkcije, oblike i smještaj utvrđene su na primjerima upravne arhitekture Cresa, Krka, Raba, Paga, Šibenika, Zadra, Splita, Trogira, Hvara i Korčule. Uvidom u arhivske zbirke utvrđen je velik broj još neistraženih i neobjavljenih dokumenata iz razdoblja 15. do 18. stoljeća čiji sadržaj znatno utječe na poznavanje povijesti izgradnje i promjena koje su se dogodile na upravnim građevinama. Definiranje pojedinih tipoloških grupa omogućilo je njihovu međusobnu komparaciju, ali i komparaciju s drugim gradnjama unutar vremenski i prostorno zadanog okvira, unatoč činjenici što se u pravilu postojeći regionalni tip prilagođavao novim potrebama. Analizom primjera proizlazi i da je, nakon srednjovjekovnog doba kad se arhitektonski tip javne palače uspostavlja i afirmira njihovom brojnom izgradnjom, tijekom 15. i 16. stoljeća prevladavalo uređenje postojećih javnih palača, ali i određen broj njihovih novih gradnji. U kasnijem razdoblju mletačke uprave u Dalmaciji, u 17. i 18. stoljeću, upravne građevine uglavnom se samo održavaju i pregrađuju.

Djelo je prije svega namijenjeno znanstvenoj i stručnoj javnosti. No s obzirom na činjenicu da je građa sustavno organizirana i prezentirana te da su pojedinačni primjeri monografski obrađeni, primjena ovog djela bit će mnogo šira. Knjiga „Arhitektura vlasti i suda“ omogućuje pravilno valoriziranje upravnih građevina u Dalmaciji, ali daje i smjernice za zaštitu ugrožene kulturne baštine te za razumijevanje i očuvanje urbanih gradskih središta.

Nakladnici: Hrvatski restauratorski zavod, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Za nakladnike: dr. sc. Tajana Pleše, dr. sc. Zvonko Maković

Autorica: dr. sc. Krasanka Majer Jurišić

Urednica: dr. sc. Nada Grujić

Recenzenti: akademik Vladimir Marković, dr. sc. Dubravka Botica, dr. sc. Marijan Bradanović

Zagreb, prosinac 2017.

Jezici: hrvatski, sažetak na engleskom i talijanskom

268 stranica, tvrdi uvez

ISBN: 978-953-7389-29-1(HRZ), 978-953-6089-49-9 (DPUH)

MPC: 130 kn 

važna obavijest

PREDAVANJE

31.1.2018. u 16:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 31.1.2018. u 16:00
Uređeno:
   Martina Petrinović 31.1.2018. u 16:02

Na predavanju ćemo podsjetili na važnost i iznimnost umjetnika čiji je slikarski put od salonskog slikara do rodonačelnika bečke secesije bio vrlo turbulentan kao i kasnija valorizacija njegova djela. Susret s Klimtovim originalima ne ostavlja nas ravnodušnim i njegova umjetnost i život okupiraju pažnju stručnjaka cijelo stoljeće. Klimtove slike praznik su za oči: zavode nas svojim bogatstvom motiva i visokom estetizacijom, a iza sjajnih, izazovnih površina, naziru se neizrečene emocije, potisnute traume i zatomljeni osjećaji modernog čovjeka na prijelomu 19. u 20. stoljeće.

Poseban osvrt posvetit ćemo Klimtovim djelima u Hrvatskoj, alegorijskim slikama glazbene i kazališne umjetnosti u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci te planu njihove restauracije i prijedlogu prezentacije u sklopu manifestacije Rijeka — europska prijestolnica kulture 2020.

dr. sc. Irena Kraševac, znanstvena savjetnica na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu

dr. sc. Višnja Bralić, pomoćnica ravnateljice za pokretnu kulturnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

9.1.2018. u 14:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.1.2018. u 14:58

SRIJEDA, 10. SIJEČNJA 2018. U 17:00

MODERNA GALERIJA

Na obalama Jadranskoga mora

Slikarstvo krajolika na prijelomu 19. i 20. stoljeća

Međunarodni izložbeni projekt u kustoskoj koncepciji talijanskog povjesničara umjetnosti i teoretičara Giandomenica Romanellija i ravnateljice Moderne galerije Biserke Rauter Plančić premijerno predstavljen u Modernoj galeriji u Zagrebu svjedoči o važnosti hrvatsko-talijanskih likovnih veza za razvoj plenerizma i hrvatskog pejzažnog slikarstva uopće. Za tu prigodu, uz djela vodećih talijanskih slikara s prijeloma 19. u 20 stoljeće (G. Fattori , G. Ciardi, P. Fragiacomo , G. Cadorin ,T. Signorini i dr.) iz muzejsko-galerijskih institucija u Italiji na izložbi su izložena djela hrvatskih umjetnika koji su se za svojih putovanja u Italiju susreli s protagonistima škole macchiaiola i stvarali pod njihovim utjecajem. Riječ je o djelima većinom iz fundusa Moderne galerije (od F. Quiquereza, N. Mašića, V. Bukovca i M. C. Medovića do M. Cl. Crnčića, E. Vidovića, G. Jurkića i dr.) te nekoliko radova iz muzejsko-galerijskih institucija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj je ove izložbe, koju je Moderna galerija priredila u suradnji s Talijanskim institutom za kulturu u Zagrebu, a koja će tijekom 2018. biti predstavljena i u Italiji, upoznati internacionalnu publiku s hrvatskom dionicom plenerizma koja značajno korespondira s europskim slikarstvom s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

Stručno vodstvo: kustosica Lada Bošnjak Velagić

Besplatno za redovne članove DPUH-a

Moderna galerija foto G Vranic copy MD 2017

važna obavijest

NATJEČAJ

4.1.2018. u 14:32
Objavljeno:
   Martina Petrinović 4.1.2018. u 14:32

Upravni odbor objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2017. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3 povelje)

4. Nagrade za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i za što je kandidat nominiran.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.

Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. ožujka 2018.

važna obavijest

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

4.1.2018. u 14:30
Objavljeno:
   Martina Petrinović 4.1.2018. u 14:30

Kultura u centru — potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi

Ministarstvo kulture objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Kultura u centru — potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Pozivom će se iz Europskog socijalnog fonda financirati aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10 000 i javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Pozivamo članove da prijedloge projekata s popisom mogućih partnera i prijavitelja projekta pošalju na mail dpuh@inet.hr do 20. siječnja 2018. DPUH u prijedlogu projekta sudjeluje kao partner ili prijavitelj.

Više o natječaju na stranicama Europskog socijalnog fonda: http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi/

važna obavijest

PREDAVANJE

23.11.2017. u 11:59
Objavljeno:
   Martina Petrinović 23.11.2017. u 11:59
Uređeno:
   Martina Petrinović 23.11.2017. u 12:00

Josip pl. Vancaš (Šopron, 1859. – Zagreb, 1932.), ubraja se u nesumnjivo najvažnije arhitekte Hrvatske, Bosne i Hercegovine te cijeloga juga Austro-Ugarske Monarhije kraja 19. i početka 20. stoljeća. Radi se istodobno o jednom od najplodnijih arhitekata toga vremena koji je realizirao više od dvije stotine građevina (70 crkava, 10 javnih građevina, 12 škola, 6 hotela i kavana, 110 palača i najamnih zgrada te 10 banaka). Na ovome predavanju, organiziranome u povodu 85. obljetnice Vancaševe smrti, donijet će se pregled njegova stvaralaštva koje će se nastojati kontekstualizirati s događanjima u arhitekturi Srednje Europe na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće.

Dragan Damjanović rođen je 1978. godine u Osijeku. Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje istraživačkog interesa vezano mu je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća.