Obavijesti comments

važna obavijest

OKRUGLI STOL

18.4.2019. u 16:40
Objavljeno:
   Martina Petrinović 18.4.2019. u 16:40
Uređeno:
   Martina Petrinović 18.4.2019. u 16:43

VIZUALNE UMJETNOSTI I BAŠTINA U MEDIJIMA

četvrtak, 25. travnja 2019. u 13 sati

DPUH, Preradovićeva 44

Medijsko praćenje rada povjesničara umjetnosti na različitim područjima, od baštinskih tema do recentnih izložaba, od istraživačkih projekata do promocije hrvatskih umjetnika na međunarodnoj sceni ne može se nazvati tek nezadovoljavajućim. Zapravo, ono gotovo uopće ne postoji na način da javnost može upoznati i upućeno procijeniti relevantnost i domete toga rada. Potreba da se pomogne relevantno medijsko izvještavanje vezana je za sjećanje na nedavni gubitak medijskoga glasa koji je povijest umjetnosti imala, a to je bila kolegica Ružica Šimunović. Ona je, ponajprije u radijskom mediju uspjela godinama, gotovo dva desetljeća, redovito obavještavati o značajnijim događajima (ili pojavama) te održavati razinu likovno-kritičarskoga izvještavanja koje osim točne informacije redovito uključuje valorizaciju događaja i njegov kontekst. U vrijeme gašenja tiskanih dnevnih medija koji su upućeno pratili teme iz baštine i događaje na likovnoj sceni te protjerivanja tih tema iz medija u male rubrike, minutaže i općenito na marginu vijesti, prilozi Ružice Šimunović promicali su razinu medijskoga praćenja umjetničkoga života i baštinskih tema. Time je ona oblikovala promišljenu razinu izvještavanja, visoki obrazac načina kojim se o tim temama piše i govori, izbjegavajući nasukavanje na suhu informaciju ili skandalom obojenu glasinu. U spomen na prerano preminulu likovnu kritičarku i sa željom da takav pristup temama umjetničke baštine i suvremenih pojava i događaja od struke povijesti umjetnosti bude ohrabren, u godišnji kalendar Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske svakoga travnja (mjeseca kada je Ružica Šimunović preminula) uvodimo jednodnevno okupljanje povjesničara umjetnosti i predstavnika medija (okrugli stol, radionica, predavanje) sa željom razgovora o temama i problemima s kojima se suočavaju u informiranju i mogućnostima da se razina kojim se povijest umjetnosti predstavlja javnosti poboljša u svojoj vrsnoći, stručnosti i opsegu tema. Uz članove Društva, u raspravi sudjeluju pozvani novinari, urednici i suradnici iz radijskih programa koji prate likovnu umjetnost i uređuju emisije iz vizualne kulture i baštine, diplomandi povijesti umjetnosti i kolege koji su bili suradnici Ružice Šimunović.

vizual: Željko Badurina, "Red Ružica", 2006., izložba "United", Galerija SC, Zagreb

važna obavijest

#imamdiplomu

12.4.2019. u 15:14
Objavljeno:
   Martina Petrinović 12.4.2019. u 15:14

SRIJEDA, 17. travnja 2019. u 18:30

DPUH, Preradovićeva 44

Dejan Troha: Sakralna arhitektura čabarskog kraja u 18. i 19. stoljeću

Marina Dujmović: Muzej i posjetitelj – idejni projekt „Muzeja bašćanskih štorija“

Doris Cvetko: Problemi interpretacije i valorizacije prostora Gradske kavane u Zagrebu

Petra Šarin: Feminističke intervencije u hrvatsku umjetnost nakon 2000.: Problematika i kritičke pozicije

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske na inicijativu svojih članova koji predaju na Odsjeku za povijest umjetnosti u Zagrebu organizira večernja izlaganja nedavno diplomiranih kolega iz Rijeke, Zadra i Zagreba. Namjera je okupiti povjesničare umjetnosti različitih generacija: mentore, mlade kolege s tek stečenom diplomom, studente koji započinju izradu diplomskoga rada i sve zainteresirane članove Društva i šire javnosti.

Temeljem pozitivnih iskustava u radu s diplomandima no i uz spoznaju da mnogi studenti nisu u mogućnosti upoznati se s radom kolega iz drugih sredina te da tokom studija nisu bili u prostorima svoje strukovne udruge, okupit ćemo diplomande koji će u kratkim izlaganjima prezentirati rezultate svojih radova. Radove su predložili mentori s navedenih odsjeka u našoj zemlji.

 

Ova okupljanja koncipirana su tako da studenti prezentiraju sažeta izlaganja u okviru vremena koji podsjeća na konferencijsko izlaganje, tako da izlagači steknu i to iskustvo, i to pred mlađim kolegama kojima bi sudjelovanje u raspravama predviđenim za kraj večernjih druženja bilo od pomoći pri koncipiranju vlastitih radova.

važna obavijest

#InAllLanguages

11.4.2019. u 15:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.4.2019. u 15:00

Helsinška inicijativa o višejezičnosti u znanstvenoj komunikaciji

Upravni odbor Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske i uredništvo znanstvenog časopisa Peristil pridružuje se inicijativi o višejezičnosti u znanstvenoj komunikaciji koju su pokrenuli Savez finskih stručnih društava (TSV), Odbor za javno informiranje (TJNK), Finsko društvo za znanstveno izdavaštvo, Sveučilišta Norveške (UHR) i COST akcija "Europska mreža za evaluaciju istraživanja u području društvenih i humanističkih znanosti" (ENRESSH).

Inicijativu možete pročitati i potpisati na web stranici https://www.helsinki-initiative.org/. Preporuke su dostupne na gotovo 20 jezika, uključujući hrvatski.

Ukoliko želite podržati inicijativu, na raspolaganju su vam slijedeće

mogućnosti:

* Potpišite inicijativu kao pojedinac;

* Potpišite inicijativu kao časopis;

* Potaknite svoju ustanovu, organizaciju ili  udrugu na potpisivanje inicijative;

* Proširite riječ o inicijativi među svojim kolegama i/ili na društvenim mrežama, koristeći tag #InAllLanguages.

Kampanja #InAllLanguages je poziv kreatorima politika, upravama sveučilišta, istraživačkim institucijama, financijerima znanstvenih istraživanja, knjižnicama i istraživačima kako bi se promicala višejezičnost u znanstvenoj komunikaciji.

Pišite o Inicijativi na svom jeziku. Definiranje ključnih pojmova u ovom kontekstu bitan je zadatak potpisnika ove inicijative. Pokretači inicijative svjesni su značajnih strukturnih razlika u znanstvenoj komunikaciji među različitim zemaljama i disciplinama. Stoga ne raspolažemo univerzalnim definicijama, a za definiranje pojmova i unaprjeđivanje znanstvene komunikacije diljem svijeta nužan je dijalog.

Ukoliko imate ideje o tome kako promicati višejezičnost u znanstvenoj komunikaciji, pošaljite svoje prijedloge na helsinki-initiative@tsv.fi.

Inicijativa se temelji na slijedećim ciljevima:

* Istraživači bi trebali biti motivirani i odgovarajuće vrednovani za širenje rezultata istraživanja izvan akademske zajednice na svim jezicima, kao i za stalnu interakciju s društvom.

* Prijelaz na otvoreni pristup trebao bi podupirati i promicati jednak pristup rezultatima znanstvenih istraživanja na svim jezicima.

* Neprofitni izdavači časopisa i knjiga trebaju imati resurse za održavanje visokih standarda kvalitete, integriteta i objavljivanja na svim jezicima!

* Nacionalni izdavači časopisa i knjiga trebaju uživati posebnu brigu i zaštitu u svom prijelazu na otvoreni pristup.

* Visoka razina kvalitete istraživanja treba se odgovarajuće vrednovati u istorazinskim prosudbama bez obzira na jezik ili kanal objavljivanja.

* Časopise i knjige na svim jezicima treba razmatrati na jedinstven i odgovarajući način tijekom prosudbi temeljenih na kvantitativnoj metrici i metričkim pokazateljima.

važna obavijest

Otvoreno pismo gradonačelniku Milanu Bandiću

3.4.2019. u 15:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 3.4.2019. u 15:10
Uređeno:
   Martina Petrinović 3.4.2019. u 15:11
Udruženje hrvatskih arhitekata, Hrvatska komora arhitekata, Arhitektonski fakultet, Udruga hrvatskih urbanista, Udruženje arhitekata HGK, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske smatraju da su nedavno objavljeni planovi realizacije projekta „Grad u gradu“ višestruko neprihvatljivi. Planovi, kako su najavljeni i predloženi u medijima, zaobilaze i izigravaju zakonski predviđenu proceduru, a sa stručne strane su u cijelosti sporni. Nakon višegodišnje pripreme i planerskog pristupa realizaciji projekta Zagrebački velesajam, Grad Zagreb, negirajući sve dosadašnje vlastite aktivnosti na promišljanju uređenja tog prostora, predstavlja projekt „Grad u gradu“ bez da je prethodno javno prezentiran koncept i procedure prema kojima bi se projekt realizirao. Komora, Fakultet i udruge arhitekata upozoravaju da projekt nije u skladu niti s Prostornim planom uređenja Grada Zagreba niti s Generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.
 
Ovim otvorenim pismom njegovi potpisnici, Emil Jurcan, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata, Željka Jurković, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, Krunoslav Šmit, dekan Arhitektonskog fakulteta, Sandra Jakopec, predsjednica Udruge hrvatskih urbanista, Mario Jukić, Igor Franić, predsjednik Udruženja arhitekata pri HGK, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata i Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, upozoravaju da se na ovaj način želi građanima Zagreba i stručnoj javnosti onemogućiti njihovo zakonsko pravo sudjelovanja u urbanom planiranju i odlučivanja o prostoru u kojem žive.
 
Arhitekti i povjesničari umjetnosti naglašavaju kako je u planiranju uređenja prostora uz rijeku Savu nužno voditi računa o zadovoljenju i javnog interesa građana i privatnog interesa potencijalnih investitora. Pri tome je ključno poštovati stručni, planerski pristup utvrđivanju namjena prostora i uvjeta gradnje.
 
važna obavijest

DPUH predstavlja diplomce

29.3.2019. u 13:13
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.3.2019. u 13:13
Uređeno:
   Martina Petrinović 16.4.2019. u 15:03

Na inicijativu članova Društva koji predaju na Odsjeku za povijest umjetnosti u Zagrebu u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske organiziraju se večernja izlaganja nedavno diplomiranih kolega iz Rijeke, Zadra i Zagreba. Namjera je okupiti povjesničare umjetnosti različitih generacija: mentore, mlade kolege s tek stečenom diplomom, studente koji započinju izradu diplomskoga rada i sve zainteresirane članove Društva i šire javnosti.

Temeljem pozitivnih iskustava u radu s diplomantima no i uz spoznaju da mnogi studenti nisu u mogućnosti upoznati se s radom kolega iz drugih sredina te da tokom studija nisu bili u prostorima svoje strukovne udruge, okupit ćemo diplomante koji će u kratkim izlaganjima prezentirati rezultate svojih radova. Radove su predložili mentori s navedenih odsjeka u našoj zemlji.

Ova okupljanja koncipirana su tako da studenti prezentiraju sažeta izlaganja u okviru vremena koji podsjeća na konferencijsko izlaganje, tako da izlagači steknu i to iskustvo, i to pred mlađim kolegama kojima bi sudjelovanje u raspravama predviđenim za kraj večernjih druženja bilo od pomoći pri koncipiranju vlastitih radova.

SRIJEDA, 3. travnja 2019. u 18:30

Mario Pintarić

Mramorna skulptura i altaristika Zborne crkve u Rijeci

Maja Pavlinić

Arhitektura izvangradskih posjeda obitelji Patačić

diplomski rad na repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10058/1/Arhitektura%20izvangradskih%20posjeda%20obitelji%20Pata%C4%8Di%C4%87_diplomski.pdf

Margareta Škulac

Utjecaj pariške mode na kulturu odijevanja žena u Zagrebu od 1890. do 1918. godine

diplomski rad na repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10069/1/SKULAC..pdf

Matej Mihalić

Novi prostorni identitet grada Karlovca: interpolacije od 1930-ih do 1960ih godina

diplomski rad na repozitoriju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10505/1/Mihalic_diplomski.pdf

važna obavijest

STRUČNO PUTOVANJE

20.3.2019. u 15:50
Objavljeno:
   Martina Petrinović 20.3.2019. u 15:50

Donja i Gornja Stubica

subota, 13. travnja 2019.

 

9:00polazak iz Zagreba (parkiralište iza Cibone)

10:00razgled središta Donje Stubice i kuće Feller uz priču o proizvodnji Elsa Fluida

10:30razgled Stubičkog Golubovca uz kratku povijest dvorca (stručno vodstvo: Vlasta Gmaz i Lidija Kelemen)

11:00  obilazak Spomenika Seljačkoj buni i Matiji Gupcu  u Gornjoj Stubici (povijest o podizanju spomenika), razgled arheološke izložbe Tajne između Ivanščice i Medvednice

11:30 stanka za kavu

12:00  razgled stalnog postava Muzeja seljačkih buna u Dvorcu Oršićevih (stručno vodstvo: Vlatka Filipčić Maligec, voditeljica muzeja)

12:45 razgled izložbe Zbirka a ne zbrka! – dječje igračke iz Zbirke Stahuljak (stručno vodstvo: Žarka Vujić i Vlatka Filipčić Maligec, autorice izložbe)

13:30obilazak Gupčeve lipe i crkve / posjet obitelji Ivanić i proizvodnji igračaka kao dodatna opcija

14:00 polazak za Zagreb

Izložba Zbirka, a ne zbrka! prikazuje izbor iz bogate zbirke igračaka koje je Tihomil Stahuljak prikupio većim dijelom između šezdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Uz izbor igračaka koje potječu iz vremena od kraja 19. stoljeća, izložba pokazuje i kako je Stahuljak ozbiljno raspravljao o osnutku muzeja igračaka u nas i izlaganju dječjih igračaka općenito. 

Cijena prijevoza: 100 kn za članove, 120 kn za ostale i 50 kn za studente povijesti umjetnosti. Prijave i uplate do 5. travnja 2019. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

važna obavijest

NATJEČAJ

4.3.2019. u 17:17
Objavljeno:
   Martina Petrinović 4.3.2019. u 17:17

Upravni odbor DPUH-a objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2018. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3  povelje)

4. Nagrada za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i zašto je predloženik nominiran.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.

Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb

ROK ZA PRIJAVU: 15. ožujka 2019.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ustanovilo je demokratskom procedurom na svojoj Skupštini održanoj 2005. godine Nagradu DPUH-a "Radovan Ivančević". Nagrada je dobila naziv po dugogodišnjem predsjedniku Društva, uglednom povjesničaru umjetnosti, sveučilišnom profesoru, dr. sc. Radovanu Ivančeviću (1931.-2004.) koji je pišući o urbanizmu i arhitekturi od razdoblja renesanse do suvremene arhitekture i urbanističkih tema dao nemjerljiv doprinos spoznajama o vrijednostima hrvatske kulturne baštine. Nagrada se dodjeljuje tradicionalno već osmu godinu za redom. Nagrada DPUH jedino je priznanje struke, ali ne samo to, jer povjesničari umjetnosti (osim konzervatora) nemaju druge mogućnosti nagrađivanja i priznanja, a nagrada struke najveće je i najmjerodavnije priznanje, jer ga dodjeljuje sama struka.

PRAVILNIK

DOSADAŠNJI DOBITNICI

važna obavijest

OBAVIJEST O SMRTI

30.1.2019. u 12:56
Objavljeno:
   Martina Petrinović 30.1.2019. u 12:56
Uređeno:
   Martina Petrinović 30.1.2019. u 13:42

Đuro Vanđura (1958.-2019.)

 

Napustio nas je dragi kolega Đuro Vanđura.

Ispraćaj je u četvrtak, 31. siječnja 2019. u Ivankovu.

izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1988.

važna obavijest

TERENSKI OBILAZAK

22.1.2019. u 14:09
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.1.2019. u 14:09
Uređeno:
   Martina Petrinović 30.1.2019. u 15:36

Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu

subota, 26. siječnja 2019. u 11 sati

Trg sv. Marka, Zagreb

 „Klasicistička i ranohistoricistička gradnja u Zagrebu javlja se sukcesivno od početka 19 stoljeća do kraja šezdesetih godina istoga stoljeća te predstavlja vrijedan doprinos njegovoj građevnoj slojevitosti. Ova je arhitektura novim stilskim idiomima kao i novom tipologijom, započela mijenjati identitet grada nagovještavajući njegov razvoj, koji će se intenzivirati u posljednjoj četvrtini 19. stoljeća.“ (preuzeto iz knjige Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu, Meandarmedia, 2018.)

Povjesničarka umjetnosti Viki Jakaša Borić autorica je knjige o arhitekturi klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu temeljene da doktorskoj disertaciji. Zaposlena je u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture  u Zagrebu.

Obilazak uz stručno vodstvo: Viki Jakaša Borić

Vodstvo obuhvaća trg sv. Marka , Opatičku, Demetrovu, Matoševu ulicu do Markovićevog trga i početak Mesničke, odnosno Ilice i Frankopanske ulice.

Trajanje: 1 sat

Banski dvori, Trg sv. Marka

(fotografija oko 1910. godine, Muzej grada Zagreba, Zbirka fotografija zagrebačkih vizura)

Opatička 23 (foto: Muzej grada Zagreba, Zbirka fotografija zagrebačkih vizura)

 

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

16.1.2019. u 13:29
Objavljeno:
   Martina Petrinović 16.1.2019. u 13:29

Zagrebačka serigrafija

Kabinet grafike HAZU

srijeda, 16. siječnja 2019. u 17 sati

„Prateći kronologiju nastanka odabranih grafika od 1957. do 1974. godine, obuhvatili smo dominantnu liniju i predstavili tipologijski raspon Zagrebačke serigrafije te njena dva bitno različita pola. S jedne strane su sistemski konstruktivni i optički principi Ivana Picelja, Aleksandra Srneca i Jurja Dobrovića, dok je s druge strane mobilna koloristička fantastika Miroslava Šuteja i srodnog mu Ante Kuduza. Između spomenutih susrećemo geometrijski minimalizam Julija Knifera, Eugena Fellera, Deana Jokanovića Toumina, apstrakciju obojenog polja oštrih rubova Mladena Galića, Ljerke Šibenik i Đure Sedera te sistemsku grafiku Vjenceslava Richtera.“ (preuzeto iz najave izložbe)

Stručno vodstvo: autorica izložbe Slavica Marković

Besplatno za članove DPUH-a.