Obavijesti comments

važna obavijest

KNJIGA ZA SIJEČANJ

11.1.2017. u 13:43
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.1.2017. u 13:43

Ljubo Karaman: Problemi periferijske umjetnosti. O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva
2. izdanje, 2001.
_
"Baveći se više od dva decenija spomenicima Dalmacije, i ja sam nastojao pokazati kako naš kraj reagira na vanjske utjecaje i utvrditi što on prima, a što daje. Pokazalo mi se zgodno da to učinim promatranjem djelovanja naše sredine kao kraja sa značajkama provincijske, granične i periferijske sredine. ... Primjere navodim također iz kontinentalne Hrvatske i Istre, koje sam upoznao kao konzervator." - Ljubo Karaman, 1963.
_
"U ovoj izuzetno značajnoj knjizi, koja je summa učenja i metodska oporuka najznačajnijeg hrvatskog povjesničara umjetnosti u prvoj polovici 20. stoljeća, Karaman je teorijski definirao tri temeljna pojma za povijest umjetnosti zemalja i krajeva koji nisu u središtu velikih umjetničkih zbivanja, niti na izvoru likovnih kretanja." - Radovan Ivančević, 1993.

izdavač: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske (2. izdanje, 2001.)
pogovor: Radovan Ivančević
likovna oprema i prijelom: Iva Babaja
192 str. 
ISBN 953-6089-13-0

CIJENA DO 31. SIJEČNJA 2017. - 30 kn (poštarina za Hrvatsku uključena)
REDOVNA CIJENA: 50 kn
narudžbe primamo na mail dpuh@inet.hr

važna obavijest

PREDAVANJE

30.12.2016. u 12:31
Objavljeno:
   Martina Petrinović 30.12.2016. u 12:31
Uređeno:
   Martina Petrinović 16.1.2017. u 12:20

Govoriti o Karamanu znači govoriti o najistaknutijem hrvatskom povjesničaru umjetnosti 20. stoljeća. Karamanove znamenite teorijske teze o provincijskoj, graničnoj i periferijskoj sredini uklapaju se u metodsku paradigmu geografije umjetnosti, koja u okvirima europske povijesti umjetnosti ima dugu tradiciju. Elementi te metode isprepleteni su s elementima paradigme o nacionalnom karakteru umjetnosti. Karaman je obje paradigme kritički primijenio u  svojim razmišljanjima o hrvatskoj umjetničkoj baštini, međutim, on nije uspio prevladati onaj temporalni aspekt umjetnosti periferije, koji se u njegovo doba (pa i kasnije) interpretirao kao kašnjenje u odnosu prema centru. O toj i o drugim značajkama Karamanove teorijske ostavštine bit će govora u predavanju posvećenom 130. obljetnici njegova rođenja.

Milan Pelc diplomirao je povijest umjetnosti i germanistiku te magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1993. radi u Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu. Ravnatelj je Instituta od 2003. godine. Područja znanstvenoga istraživanja: povijest europske i hrvatske grafike i knjižne ilustracije; razdoblje kasnog srednjeg vijeka i renesanse; povijest i teorija povijesti umjetnosti; povijest knjige i vizualnih medija. Autor je knjige Renesansa u Hrvatskoj za koju je dobio godišnju nagradu Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2007. godinu.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

15.12.2016. u 12:29
Objavljeno:
   Martina Petrinović 15.12.2016. u 12:29
Uređeno:
   Martina Petrinović 15.12.2016. u 16:22

Elena Cvetkova jedna je od najrenomiranijih likovnih kritičarki koja je od 60-ih godina kontinuirano pratila likovnu scenu u Hrvatskoj. Iz njezina bogata novinarskog opusa izdvajaju se intervjui s umjetnicima koje danas ubrajamo u najznamenitije hrvatske slikare i kipare. U živoj formi razgovora u kojoj umjetnici progovaraju o svom likovnom stvaralaštvu, komentiraju društvenu i likovnu scenu svoga vremena, te iznose nepoznate podatke iz svog životopisa, Elena Cvetkova zabilježila je brojne zanimljive pojedinosti koje su svojevrsna dokumentacija o umjetnicima i umjetničkoj sceni Hrvatske u drugoj polovini 20. stoljeća. Ova publikacija obuhvaća razgovore koje je kritičarka vodila s umjetnicima, od prvog razgovora s doajenom hrvatskog slikarstva Mirkom Račkim iz 1962. do naših suvremenika. U svom promicateljskom djelovanju likovne kritičarke ostavila je nezanemarivu građu za cjelovitu kroniku naše suvremene likovne umjetnosti proteklih desetljeća.
 
ISBN 978-953-6089-45-1
Nakladnik: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske
Urednica: Ivanka Reberski
Grafičko oblikovanje: DZN studio
Naklada: 300
559 stranica
Zagreb, studeni 2016.
 
Objavljivanje knjige ostvareno je zahvaljujući novčanim potporama Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i sredstvima Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.
 
Nakon predstavljanja knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni od 150 kn.
 
 

 

važna obavijest

NAGRADA

12.12.2016. u 15:27
Objavljeno:
   Martina Petrinović 12.12.2016. u 15:27

Upravni odbor objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2016. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3 povelje)

4. Nagrade za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i za što je kandidat nominiran.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.

Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. ožujka 2017.

važna obavijest

PRIGODNA PRODAJA IZDANJA DPUH-A

21.11.2016. u 10:28
Objavljeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:28
Uređeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:29
od četvrtka, 24. studenoga do subote, 26. studenoga 2016.
od 10:00 do 18:00
u Muzeju suvremene umjetnosti,
Avenija Dubrovnik 17, Zagreb
 
 
U sklopu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti održat će se prigodna prodaja četrdesetak monografskih naslova i pojedinih brojeva Peristila u izdanju Društva po sniženim cijenama.
 
 
Prigodne cijene vrijede samo za navedene datume, za plaćanje u gotovini.
 
 
važna obavijest

4. KONGRES HRVATSKIH POVJESNIČARA UMJETNOSTI

17.11.2016. u 11:43
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.11.2016. u 11:43
Uređeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:31

 

Raspored i knjigu sažetaka 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete preuzeti ovdje.

 

važna obavijest

IZLAGANJE

10.11.2016. u 16:12
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.11.2016. u 16:12
Uređeno:
   Martina Petrinović 10.11.2016. u 16:13
IZLAGANJE
SRIJEDA, 16. STUDENOGA 2016. u 18.30
DPUH, Preradovićeva 44
 
Frano Dulibić, Irena Kraševac
Hrvatska povijest umjetnosti i CIHA (Comité international d´histoire de l´art)
 
Na generalnoj skupštini CIHA-e u Marseillesu u lipnju 2014. Hrvatska je ponovno uključena u krovno svjetsko udruženje povjesničara umjetnosti. O povijesti i značenju CIHA-e danas te smjernicama kojima se kreće povijest umjetnosti, govorit će Irena Kraševac i Frano Dulibić koji su sudjelovali na dva posljednja kongresa CIHA-e u Nürnbergu 2012. i Pekingu, u rujnu 2016. godine.
 
Sudjelovanje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske na svjetskom kongresu CIHA-e 2016. godine financijski je potpomognuo Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.
 
važna obavijest

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

17.10.2016. u 14:36
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.10.2016. u 14:36
Uređeno:
   Martina Petrinović 26.10.2016. u 11:47

Knjigu će predstaviti: dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, urednik dr. sc. Danko Zelić, recenzent dr. sc. Predrag Marković i autor akademik Igor Fisković.

 

U domaćoj stručnoj literaturi, kako onoj povijesno-umjetničkoj tako i onoj povijesnoj i crkveno-povijesnoj, nije se mnogo pažnje posvećivalo podrobnoj analizi i tumačenju idejnog i dubljeg duhovnog značenja sakralne arhitekture, a pogotovo ne redovničkih crkava i pripadajućih samostanskih sklopova. U tekstu akademika Igora Fiskovića po prvi puta se uistinu na sustavan, cjelovit i analitičan način propituju sve temeljne značajke velikih franjevačkih i dominikanskih crkava podignutih od kraja 13. do početka 16. stoljeća  te definiraju njihova posebna tipološka, konstruktivna i formalno-stilska svojstva kojima se izdvajaju ne samo na podlozi ostalih suvremenih sakralnih zdanja duž našeg primorja, već i u kontekstu srodne redovničke arhitekture apeninskog poluotoka. Utvrđujući kako je riječ o tipološki jedinstvenim crkvenim zdanjima, akademik Igor Fisković  je s pravom upozorio na njihovu dosad neuočenu i neprepoznatu vrijednost. Istaknuvši  kako je riječ zapravo o autentičnim rezultatima regionalne povijesti, on s pravom na kraju dolazi do zaključaka kako je tih pedesetak crkava franjevaca i dominikanaca Dalmacije, Hrvatskog primorja i Istre od izuzetnog značaja za definiranje identiteta srednjovjekovnog stvaralaštva na istočnom Jadranu i općenito hrvatskog kulturnog prostora.

 

ISBN 978-953-6089-40-6

Nakladnik: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Urednik: Danko Zelić

Recenzenti: Joško Belamarić, Predrag Marković i Milan Pelc

Grafičko oblikovanje: DZN studio

Naklada: 300

264 stranice

Zagreb, travanj 2016.

Objavljivanje knjige financijski su pomogli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita.

 

Nakon predstavljanja knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni od 100 kn.

važna obavijest

PISMO PODRŠKE DR. SC. ZRINKI PALADINO

10.10.2016. u 10:30
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.10.2016. u 10:30
Uređeno:
   Martina Petrinović 10.10.2016. u 10:36

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske iskazuje priznanje i potporu dr. sc. Zrinki Paladino, zamjenici pročelnika Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode Zagreba, u povodu događanja oko građevinskih intervencija na Trgu Petra Preradovića.

 

Pismo podrške dr. sc. Zrinki Paladino

važna obavijest

PREDAVANJE

6.10.2016. u 13:54
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.10.2016. u 13:54
Uređeno:
   Martina Petrinović 6.10.2016. u 13:56
 
Na temelju rezultata konzervatorskih istraživanja pročelja kurije Poklek može se zaključiti da se zatvoreni volumen njezine pretpostavljene jezgre kroz tri etaže sastoji od prostorije približno četvrtastog tlocrta i uskog predvorja, u kojem je prvotno stubište prema katu vjerojatno bilo izvedeno unutar zidne mase. Tijekom istraživanja još nekoliko slojevitih i prostorno složenijih građevnih struktura uočeni su elementi navedenog obrasca prostorne organizacije, koji se na reprezentativnom uzorku čak i konzervatorski neistraženih baroknih građevina - podignutih bilo na ladanju, bilo u gradskim područjima kontinentalne Hrvatske - može razaznati već i uvidom u arhitektonsku dokumentaciju, odnosno neposrednim opažanjem. Pretpostavke o postojanju karakterističnog prostornog obrasca dodatno su osnažene doprinosima drugih istraživača. S obzirom na dokumentirano postojanje starijih građevina na predmetnim lokalitetima, može se zaključiti da se upravo i na takve jezgre od druge polovice 16. stoljeća odnosi naziv curia, iako elementarnost prostorne organizacije upućuje i na njihov raniji nastanak. Nadalje, potvrda naznake da su takva jednostavna kubična zdanja podizana i u grupama iz obrambenih razloga, tvoreći tako zidane uglove refugija međusobno povezane moguće tek palisadama, utjecala bi na spoznaje o genezi pojedinih renesansnih kaštela, pretvorenih kasnije u barokne dvorce. 
 
 
 
Duško Čikara (Zagreb, 11. rujna 1967.), konzervator savjetnik, završio je studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu, gdje je diplomirao s temom iz područja zaštite spomenika kod prof. Z. Jurića. Zaposlen je u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, u Odsjeku za istraživanje i dokumentaciju graditeljskog nasljeđa. Konzervatorska istraživanja polazište su zanimanja za nedovoljno obrađene pojave unutar nacionalne povijesti umjetnosti, odnosno arhitekture, poput utvrda građenih u stilu prijelaznog razdoblja (rocche di transizione) u hrvatskim povijesnim zemljama ili tripartitne prostorne organizacije u mletačkoj Dalmaciji i s njom povezane metode za izradu arhitektonskih modela. Trenutno se bavi prostornim jezgrama složenijih građevnih struktura u kontinentalnoj Hrvatskoj. Objavljuje radove u zemlji i inozemstvu.