Obavijesti comments

važna obavijest

AKCIJA

28.7.2020. u 10:52
Objavljeno:
   Martina Petrinović 28.7.2020. u 10:52
Uređeno:
   Martina Petrinović 31.7.2020. u 14:29

Rasprodaju naših izdanja i podjela besplatnih primjeraka Peristila obustavljamo do 1. rujna 2020. 

popis naslova i cijena

http://www.dpuh.hr/index.php?show=page.php&idPage=131

važna obavijest

NAGRADA DPUH

23.7.2020. u 16:05
Objavljeno:
   Martina Petrinović 23.7.2020. u 16:05
Uređeno:
   Martina Petrinović 23.7.2020. u 16:09

Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ za 2019. godinu

 

Nagrada Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ dodjeljuje se od 2006. godine. Povjerenstvo sastavljeno od pet redovnih članova Društva Darija Alujević, Frano Dulibić, Miroslav Gašparović, Petar Puhmajer i Ratko Vučetić na temelju pristiglih prijava odlučili su da se dodijele ove nagrade:
 
Nagrada za životno djelo
 
- akademik Igor Fisković
 
Godišnja nagrada za 2019. godinu
 
- dr. sc. Berislav Valušek, autor knjige Arhitekt Carl Seidl. Opus na Opatijskoj rivijeri
 
Povelje za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti za 2019. godinu
 
- Umjetnost i život su jedno ‒ Udruženje umjetnika Zemlja, 1929.‒1935., izložbeni projekt Galerije Klovićevi dvori
 
- dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, autorica knjige Sergije Glumac: grafika, grafički dizajn, scenografija
 
- dr. sc. Mirjana Repanić-Braun, glavna urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti od 2004. do 2019. godine
 
Nagrade za najbolji diplomski rad za 2019. godinu
 
- Mate Bareta: Sveti Ivan Trogirski u likovnoj umjetnosti Dalmacije od XV. do XIX. stoljeća (Odsjek za povijest umjetnosti, Split, mentorica: dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić)
 
- Filip Lovrić: Transformacija kulturnog pejzaža zadarskog arhipelaga od 4. do 11. stoljeća (Odsjek za povijest umjetnosti, Zagreb, mentor: dr. sc. Miljenko Jurković)
 
- Kristian Volarić: Riječki slikar Romolo Venucci i utjecaj mađarske avangardne scene na kubokonstruvističku i futurističku fazu njegovog stvaralaštva (Odsjek za povijest umjetnosti, Rijeka, mentorica: dr. sc. Nataša Lah)
 
U Zagrebu, srpanj 2020.
 
 
Zbog epidemiološke situacije prvi put se ne održava svečana dodjela nagrada u Muzeju za umjetnost i obrt. Stoga smo u Muzeju za umjetnost i obrt snimili izjave dr. sc. Zvonka Makovića, predsjednika DPUH-a i dobitnika Nagrade DPUH-a "Radovan Ivančević" za životno djelo akademika Igora Fiskovića
 
 
 
 
važna obavijest

NOVO IZDANJE

7.7.2020. u 14:50
Objavljeno:
   Martina Petrinović 7.7.2020. u 14:50
Uređeno:
   Martina Petrinović 7.7.2020. u 14:54
Peristil 62/2019
 
Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani radovi iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno humanističkih znanosti i izlazi redovito od 1954. godine.
 
Svi tekstovi besplatno su dostupni u otvorenom pristupu na Hrčku
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=19068
 
Autori članaka u 62. broju Peristila:
Ana Torlak: Nekoliko podataka o salonitanskim spomenicima u privatnim zbirkama početkom 19. stoljeća
Snješka Knežević: Urbanističke osnove Zagreba u razdoblju modernizacije
Darja Radović Mahečić: Kako je Ivo Marčelja, „prvi moderni arhitekt iz Istre”, gradio međuratni Zagreb
Sandi Bulimbašić: Korespondencija Emanuela Vidovića: prilog poznavanju slikareva doprinosa umjetničkom i kulturnom životu Splita početkom 20. stoljeća
Ivan Kokeza: Historijsko slikarstvo u opusu Bele Čikoša Sesije: od Dolaska Hrvata do Posljednjih bogumila
Branko Metzger-Šober: Bijenalne umjetničke izložbe u Rijeci 1925. i 1927. godine
Enes Quien: Davorin Hotko – prilog poznavanju kiparskog opusa
Iva Pasini Tržec: Osnutak, organizacijski ustroj i djelovanje Komisije za sakupljanje i očuvanje kulturnih spomenika i starina
Lovorka Magaš Bilandžić: Izložba Sto listova jugoslovenske moderne grafike Komisije za kulturne veze sa inostranstvom i njezina uloga u razvijanju kulturnih veza Jugoslavije s inozemstvom u prvoj polovini 1950-ih
Vesna Kruljac: Politički disput i napad na enformelnu apstrakciju u Jugoslaviji 1962./1963.
Patricia Počanić: Narudžbe i otkupi umjetničkih djela za interijere javnih institucija u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih
Josipa Alviž: Uloga i mjesto srednjoškolskog predmeta Likovna umjetnost u okviru umjetničkog područja hrvatskog odgojnoobrazovnog sustava
 
 
Naslovnicu 62. Peristila posvećujemo Zagrebu
 
važna obavijest

RASPRODAJA

2.6.2020. u 14:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.6.2020. u 14:38
Uređeno:
   Martina Petrinović 23.6.2020. u 16:12
DPUH od 1. lipnja organizira rasprodaju vlastitih izdanja i višak knjiga dobivenih donacijama. Novac prikupljen rasprodajom utrošit će se za sanaciju štete nastale u potresu.
Također besplatno dijelimo stara izdanja Peristila od broja 33 (1987.) do broja 55 (2012.)
 
Ured je za rasprodaju otvoren radnim danom:
 
ponedjeljak i srijeda od 15 do 18 sati
utorak, četvrtak i petak od 11 do 14 sati
 
DPUH, Preradovićeva 44
  
POPIS KNJIGA NA RASPRODAJI
 
 
važna obavijest

PODRŠKA GRAĐANSKOJ INICIJATIVI U TRILJU

2.6.2020. u 14:36
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.6.2020. u 14:36
27. SVIBNJA 2020.
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske kao krovno udruženje povjesničara umjetnosti u Hrvatskoj podržava građansku inicijativu za zaštitu fontane i skulpture Spomenik rijeci Cetini kipara Vanje Radauša postavljenog u Trilju 1958. godine.
Uvidom u dokumentaciju Projekta rekonstrukcije i uređenja gradskog parka Trilj u sklopu uređenja Gradskog parka Trilj predviđa se rekonstrukcija i premještanje skulpture za što je potrebno izraditi projekt. Za radove vezane uz spomeničku baštinu potrebno je prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u ovom slučaju nadležan je Konzervatorski odjel u Splitu.
Očekujemo da investitor Grad Trilj transparentno provodi projekt rekonstrukcije i uređenja Gradskog parka Trilj u skladu sa zakonom te pozitivan odnos prema očuvanju baštine u svojoj sredini.
važna obavijest

DUŠKO KEČKEMET (1923 - 2020.)

13.5.2020. u 15:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 13.5.2020. u 15:10
Uređeno:
   Martina Petrinović 13.5.2020. u 16:05

Napustio nas je dragi kolega Duško Kečkemet.

Duško Kečkemet, povjesničar umjetnosti rođen je 4. lipnja 1923. godine u Supetru na otoku Braču. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1949., gdje je doktorirao 1970. tezom o kiparu Ivanu Rendiću. Od 1949. kustos, a od 1960. do 1979. direktor Muzeja grada Splita, potom znanstveni savjetnik i direktor (do 1984.) Galerije Meštrović u Splitu te redovni profesor na Sveučilištu u Splitu od 1984. do 1993. godine.

Bavio se istraživanjem kulturne i umjetničke baštine Dalmacije od srednjeg vijeka do suvremenosti, u prvom redu Splita i njegove bliže okolice. Pisao je i o pomorstvu, povijesti filma, fotografiji, političkim previranjima tijekom 19. stoljeća u Splitu. Sustavno je pratio likovne izložbe u Splitu, angažirano pisao o urbanističkim problemima i konzervatorskim promašajima. Posebno se angažirao u obrani devastacije splitskoga groblja na Sustipanu te u preuređenju Rive. Brojnim monografskim tekstovima analizirao je djelatnost značajnih slikara i kipara 19. i 20. stoljeća u Dalmaciji (Rendić, Vidović, Dešković, Meštrović...).

Bibliografija radova dr. sc. Duška Kečkemeta je iznimno brojna, a uključuje novinske članke, enciklopedijske tekstove, stručne i znanstvene radove, vodiče, monografije i sintetske tekstove.

Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja. Uredništvo časopisa Kulturna baština posvetilo je br. 32 (2005.) Dušku Kečkemetu radi njegova velikog doprinosa u istraživanju dalmatinske prošlosti, kulture i umjetnosti. Svojim znanstvenim radom dao je golem doprinos boljem poznavanju umjetnosti u Splitu i cijeloj Dalmaciji. U prvom redu treba istaći njegove monografske obrade hrvatskih umjetnika 19. i 20. stoljeća. One sadržavaju opširne biografske podatke, povijesnoumjetničke analize, iscrpne kataloge i bibliografiju te su pouzdan temelj svim istraživačima koji proučavaju modernu umjetnost.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske objavilo je njegove knjige Dujam Penić (1979.) i Grad za čovjeka: o dehumanizaciji suvremenog urbanizma (1981.), te je suizdavač monografija Ivan Rendić (1969.) i Silvije Bonacci Čiko (1987.).

Važan doprinos Kečkemet je ostvario istražujući djelatnost arhitekta i konzervatora Vicka Andrića. Posebno treba naglasiti njegovo sustavno pisanje o stranim istraživačima Dikolecijanove palače kao što su Roberta Adam, Louis Françoisa Cassas, Charles-Lous Clérisseau, Johann Bernard Fischer von Erlach i drugi. Prof. Kečkemet nije samo pomno pratio likovna zbivanja u Splitu nego se bez zadrške angažirao na obrani spomenika koji su u proteklom vremenu bili ugroženi samovoljom i neprimjerenim odlukama. U prvom redu treba izdvojiti njegovu upornu obranu staroga groblja na Sustipanu i splitske rive. Kao dugogodišnji ravnatelj Muzeja grada Splita obogatio je njegov fundus brojnim otkupima i sabiranjima, dok je kao profesor moderne umjetnosti odgojio niz generacija studenta. Svojim dugogodišnjim radom, nepreglednom bibliografijom i društvenim djelovanjem Duško Kečkemet dao je važan doprinos ne samo povijesti umjetnosti u užem smislu nego i popularizaciji umjetnika i spomenika te jačanju senzibiliteta u širim slojevima jer je svojim pisanjem više od pola stoljeća prisutan u ne samo u znanstvenim i stručnim publikacijama nego i u tiskanim i elektronskim medijima.

Duško Kečkemet dobitnik je Nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ za životno djelo 2011. godine za vrhunska ostvarenja na području povijesti umjetnosti koja su pridonijela njezinu razvoju i ugledu u Hrvatskoj i inozemstvu.

Duško Kečkemet u svojoj radnoj sobi u Ložišćima (Luka Bobovišća) na Braču; Foto Dragičević, snimljeno 1998.

 

važna obavijest

Objava 8. svibnja 2020.

8.5.2020. u 15:48
Objavljeno:
   Martina Petrinović 8.5.2020. u 15:48
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.5.2020. u 15:49

Vlada Republike Hrvatske

Ured gradonačelnika Grada Zagreba

Ministarstvo graditeljstva i

prostornog uređenja Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

 

Objava Radne skupine Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za obnovu povijesne jezgre Zagreba

Zabrinuto zbog trenutačne situacije oko posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i u želji da kao krovna stručna organizacija aktivno sudjeluje u rješavanju problema, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske formiralo je ekspertnu radnu skupinu. Naši članovi i do sada su dali svoj doprinos istupanjem u javnim medijima, napose u raspravi o prvom prijedlogu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice. Radna skupina okupljat će sve naše kolege koji se bave problematikom zaštite i obnove kulturnih dobara i javno nastupati u ime struke. Glavnom zadaćom Radna skupina smatra svoj udio u stvaranju koncepta obnove povijesne jezgre Grada Zagreba te je započela izradu prijedloga Nacrta smjernica za obnovu povijesne jezgre Zagreba.

Na konstituirajućem sastanku odlučili smo obratiti se državnim i gradskim institucijama i upozoriti na sljedeće:

1. Sanacija šteta, odnosno hitne intervencije u povijesnoj jezgri, sedam tjedana nakon razornog potresa saniraju se sredstvima donacija i privatnim sredstvima, a ne i sredstvima državnog i gradskog proračuna. Pozivamo Državu i Grad da što prije u svoje proračune uključe odgovarajuća sredstva, kako je to uobičajeno u slučajevima prirodnih katastrofa.

2. Zabrinjava nas otezanje donošenja Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Zagreba i okolice. Očekujemo da se Zakon što prije stavi u javnu raspravu, u kojoj ćemo iznijeti naše stajalište o njegovom prijedlogu.  

3. Povijesnom ambijentu i pojedinim arhitektonskim spomenicima u njemu mora se pristupati interdisciplinarnim odlučivanjem i radom. Stoga u tijelu koje će se baviti donošenjem plana obnove povijesne jezgre Zagreba i njegovom realizacijom moraju sudjelovati stručnjaci iz područja arhitekture, urbanizma, povijesti umjetnosti, arhitektonskog konzerviranja, restauriranja i relevantnih društvenih znanosti koji će biti ravnopravni partneri u provođenju radova.

 

U Zagrebu, 8. svibnja 2020.

 

dr. sc. Franko Ćorić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

dr. sc. Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Ivana Haničar Buljand. i. a., Institut za povijest umjetnosti

dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti

dr. sc. Snješka Knežević, znanstvena savjetnica u miru

dr. sc. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti

dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske

dr. sc.  Marko Špikić, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Objava - memorandum

važna obavijest

Platforma obnovi.zg

8.5.2020. u 15:00
Objavljeno:
   Martina Petrinović 8.5.2020. u 15:00

Od danas je platforma obnovi.zg dostupna za pretraživanje.

Pozivamo autore i sve koji posjeduju dokumentaciju korisnu za proces obnove Zagreba nakon potresa da sudjeluju u širenju otvorene baze podataka obnovi.zg.
http://obnovi-zg.uha.hr/

 

 

važna obavijest

U MEDIJIMA

29.4.2020. u 12:02
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.4.2020. u 12:02

INTERVJU TJEDNA

yammat.fm

102,5 FM

srijeda, 29. travnja 2020.

13:00 - 13:40

 

U emisiji Intervju tjedna na radiju yammat.fm gostuje predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Zvonko Maković.

U trajanju od 40 minuta u informativnom programu radio donosi razgovor s osobom iz svijeta politike, biznisa ili javnoga života o temama koje su obilježile tjedan na izmaku.

 

https://yammat.fm/

 

 

važna obavijest

Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović

27.4.2020. u 09:53
Objavljeno:
   Martina Petrinović 27.4.2020. u 09:53
Uređeno:
   Martina Petrinović 27.4.2020. u 12:10

Kako je najavljeno, The Frith Street Gallery iz Londona omogućila je pristup filmu Tacite Dean Event for a Stage (2015.). Uživajte u umjetnosti u danu sjećanja na Ružicu Šimunović!
Tacita Dean, Event for a Stage, 2015.
16 mm film u boji, optički zvuk, 50 minuta
Datum: 27. travnja 2020. (Vizualne umjetnosti i baština u medijima: dan sjećanja na Ružicu Šimunović, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske)
Omogućila: The Frith Street Gallery, London
Izjava Tacite Dean: »Event for a Stage sam snimila na 16 mm vrpci s glumcem Stephenom Dillaneom 2015. godine. Uobičajeno prikazujem ovaj rad kao film u galerijama i muzejima, a povremeno i u kinima. Uvijek sam bila odlučna da prikazujem svoje filmove u mediju za koje su napravljeni i namjeravani biti prikazani. Stoga nikada nisam dozvoljavala njihov prijenos putem interneta, čak ni digitalne projekcije. Film je drugačiji u postupku rada i načinu kako se gleda pa sam se tijekom godina zalagala za to da fotokemijski mediji ostanu na raspolaganju vizualnim i filmskim umjetnicima, a mišljenja sam da se to najbolje radi tako da nastavim radom i pikazivanjem svojih radova na filmu.« Tacita Dean, 3. travnja 2020., Berlin.
(izvor: https://www.frithstreetgallery.com/audiov…/event-for-a-stage, opsežniji impressum filma)
Glumac: Staphen Dillane
Razvijanje: FotoKem, California
Snimljeno na: Kodak Motion Picture Film
Sunaručitelj: Carriageworks i 19th Biennale u Sydneyu u suradnji s ABC RN i
s podrškom Frith Street Gallery, London te Marian Goodman Gallery, New York/Pariz
Izvedba snimljena između 1. i 4. svibnja 2014. u multimedijalnom centru Carriageworks u Sydneyu
Pročitani ulomak O marionetskom kazalištu (Über das Marionettentheater) Heinricha von Kleista (1810.) prilagođen je prema prijevodu On the Marionette Theatre Idrisa Parrya, objavljenom u Hand to Mouth and Other Essays, Carcanet Press, 1981.

Poveznica za gledanje filma Event for a Stage (2015.): https://vimeo.com/201115831
Lozinka za članove DPUH: fi-lm3678h
do ponoći 27. travnja 2020.

© Tacita Dean. Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovoga rada ne smije biti reproduciran, dijeljen ili prenašan u bilo kojem obliku, ni na koji način.