Obavijesti comments

važna obavijest

TRIBINA

9.11.2018. u 14:14
Objavljeno:
   Martina Petrinović 9.11.2018. u 14:14
Uređeno:
   Martina Petrinović 9.11.2018. u 14:25

Nedostatak financijskih resursa većine vlada jedno je od gorućih pitanja u očuvanju i zaštiti kulturne baštine. To pitanje posebno je važno za zemlje srednje i jugoistočne Europe čija je turbulentna povijest te geopolitička rekonfiguracija rezultirala velikim brojem zanemarenih i napuštenih povijesnih građevina koje do danas kontinuirano propadaju. Te su građevine često povezane s područjima koja imaju gospodarske i društvene probleme, a zahtijevaju instantne intervencije. Osim nedostatka financijskih resursa za revitalizaciju baštine, vidljiv je i problem održivosti kulturnih dobara. Naime, sama obnova kulturnih dobara zasigurno ima pozitivne učinke za samo kulturno dobro, no čest je slučaj da kasnije upravljanje istim ne osigurava njegovu održivost, ponajviše zbog neadekvatnog planiranja odnosno nepostojećih tržišno ili na drugi način valoriziranih sadržaja. Na tribini će se predstaviti neki od rezultata projekta „RESTAURA: Revitalizacija povijesnih građevina kroz model javno-privatnog partnerstva“, a koji je financiran sredstvima programa Prekogranične suradnje Središnja Europa. Također, predstavit će se i problematika vezana uz održivost baštine te moguća rješenja kroz intervencije u javnu politiku, a koji su predmet projekta „KEEP ON: Učinkovite politike za trajne i samoodržive projekte u sektoru kulturne baštine„ financiranog sredstvima programa Prekogranične suradnje Europa. Institut za razvoj i međunarodne odnose partner je u oba spomenuta projekta.

Uvodno predavanje: Daniela Angelina Jelinčić (Institut za razvoj i međunarodne odnose)

Moderator: Franko Ćorić (Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu)

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

31.10.2018. u 15:10
Objavljeno:
   Martina Petrinović 31.10.2018. u 15:10
Uređeno:
   Martina Petrinović 31.10.2018. u 15:24

Ivana Prijatelj Pavičić

Schiavoni: umjetnici, nacija, ideologija

srijeda, 7. studenoga 2018. u 18:30

DPUH, Preradovićeva 44

Knjiga Ivane Prijatelj Pavičić Schiavoni: umjetnici, nacija, ideologija prvo je sustavno istraživanje povijesti imagoloških predodžbi o umjetnicima Schiavonima u historiografiji od vremena rane renesanse do danas. Analizu povijesnih diskursa i narativa o ovim umjetnicima autorica započinje analizom diskursa o umjetnicima Schiavonima u najrecentnijem razdoblju, odnosno analizom procesa „preslagivanja“ njihovog povijesnog identiteta koji se odvijao tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća (i danas traje). U osvit devedesetih godina prošlog stoljeća je ulaganje u javnu prezentaciju ovih umjetnika kao najuspješnijih Hrvata u povijesti postalo jednim od ključnih elemenata hrvatske državne kulturne politike. (preuzeto iz sažetka)

Knjigu će predstaviti Zrinka Blažević (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Ljerka Dulibić (Strossmayerova galerija starih majstora HAZU) i autorica.

Izdavač: Naklada Jesenski i Turk, 2018.

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

22.10.2018. u 14:52
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.10.2018. u 14:52
Uređeno:
   Martina Petrinović 22.10.2018. u 14:53

Izvan Vidljivog: Javna plastika Vere Dajht-Kralj

utorak, 23. listopada 2018. u 17:00

Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Ul. I. G. Kovačića 37, Zagreb

Izložba prikazuje skulpturu u javnom prostoru kiparice Dajht-Kralj, što predstavlja dosad najmanje istraženi dio njena opusa koji obuhvaća dvadesetak skulptura, bista, reljefa i spomeničkih obilježja, te više od trideset natječajnih projekata za javnu plastiku većinom na području Hrvatske, ali i Makedonije, Slovenije, Srbije, Kanade, Konga i Švicarske. Na izložbi su uz izvedene skulpture zastupljeni brojni nerealizirani natječajni projekti i prijedlozi koji se po prvi puta prezentiraju javnosti i koji obuhvaćaju vremenski raspon od 1954. do 2008. godine.

Stručno vodstvo: autorica izložbe Ana Kršinić-Lozica

Besplatno za članove DPUH-a

važna obavijest

MJESEC KNJIGE

22.10.2018. u 13:46
Objavljeno:
   Martina Petrinović 22.10.2018. u 13:46
Uređeno:
   Martina Petrinović 22.10.2018. u 14:20

Mjesec knjige u Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske

 

19. listopada – 19. studenoga 2018.
DPUH, Preradovićeva 44
radnim danom od 10 do 13 sati
Prigodna prodaja izdanja DPUH-a
Knjige se mogu kupiti gotovinom u prostorijama udruge u Preradovićevoj 44 ili uplatom na račun DPUH-a.
Popust vrijedi samo u navedene dane. Troškovi poštarine dodatno se naplaćuju.
 
važna obavijest

HRVATSKI POVJESNIČARI UMJETNOSTI

11.10.2018. u 13:20
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.10.2018. u 13:20
Uređeno:
   Martina Petrinović 11.10.2018. u 13:22
važna obavijest

UPRAVNA TIJELA DPUH-a

11.10.2018. u 13:08
Objavljeno:
   Martina Petrinović 11.10.2018. u 13:08

Skupština Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske je na godišnjoj i izbornoj skupštini održanoj 10. listopada 2018. izabrala članove tijela upravljanja:

Predsjednik: Zvonko Maković

Dopredsjednici: Ljerka Dulibić, Marko Špikić

Upravni odbor: Višnja Bralić, Dragan Damjanović, Ariana Kralj, Irena Kraševac, Predrag Marković, Milan Pelc

Nadzorni odbor: Franko Ćorić, Nada Grujić, Ivana Mance

Izdavački savjet: Franko Ćorić, Lovorka Magaš Bilandžić, Daniel Premerl, Tanja Trška, Danko Zelić

Sud časti: Marina Bregovac Pisk, Đurđa Kovačić, Nada Premerl

važna obavijest

GODIŠNJA i IZBORNA SKUPŠTINA

3.10.2018. u 15:58
Objavljeno:
   Martina Petrinović 3.10.2018. u 15:58
Uređeno:
   Martina Petrinović 11.10.2018. u 13:06

srijeda, 10. listopada 2018. u 18:00

DPUH, Preradovićeva 44

Upravni odbor poziva članove na redovitu godišnju i izbornu skupštinu.

Dnevni red

1. Otvaranje sjednice Godišnje i Izborne skupštine i utvrđivanje kvoruma

2. Imenovanje radnih tijela Skupštine

a) Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine (1 član)

b) Imenovanje radnog predsjedništva (2 člana)

c) Imenovanje zapisničara (1 član)

d) Imenovanje ovjerovitelja zapisnika (2 člana)

e) Imenovanje izborne komisije (3 člana)

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Predstavljanje i usvajanje kandidacijske liste za tijela upravljanja DPUH-a

5. Glasovanje za nove odbore upravljanja DPUH-a

6. Podnošenje izvještaja o radu Predsjednika i Predsjedništva te izvještaja o programskoj djelatnosti DPUH u 2018. godini i osvrt na četverogodišnje djelovanje tijela upravljanja

7. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja

8. Privremeni financijski izvještaj za 2018.

9. Razmatranje i usvajanje podnesenog izvještaja

10. Prijedlog programske djelatnosti i aktivnosti Društva u 2019. godini i financijski plan za 2019. godinu

11. Razmatranje i usvajanje podnesenih planova

12. Izvještaj izborne komisije

13. Proglašenje i usvajanje izbornih rezultata

14. Razno

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE

27.9.2018. u 12:07
Objavljeno:
   Martina Petrinović 27.9.2018. u 12:07
Uređeno:
   Martina Petrinović 27.9.2018. u 12:08

Predstavljanje projekta Hrvatski povjesničari umjetnosti i Zbornika radova znanstveno-stručnog skupa Gjuro Szabo (1875.– 1943.)

DPUH, Preradovićeva 44, Zagreb

utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati

Organiziranjem niza skupova o radu hrvatskih povjesničara umjetnosti Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske obrađuje podatke o njima kao i podatke o hrvatskoj baštini koji do sada nisu bili poznati čime se formira temeljne činjenice o povijesti povijesti umjetnosti u Hrvatskoj što će rezultirati publiciranjem sinteznog djela o ovoj nacionalnoj temi. Do sada su u ciklusu obrađeni opusi Artura Schneidera, Radovana Ivančevića, Gjure Szabe i Lelje Dobronić te se ove godine održava skup posvećen Olgi Maruševski.

Zbornik znanstveno-stručnog skupa posvećenog Gjuri Szabi (1875. – 1943.) najnovije je izdanje u ovoj seriji i radovima se dokazalo da je Gjuro Szabo u svojem vremenu šireći shvaćanja o spomenicima i načinima njihova očuvanja i prezentiranja htio kultivirati, štoviše prosvijetliti najšire shvaćeni javni prostor naše zemlje.

Na predstavljanju govore predsjednik DPUH-a dr. sc. Zvonko Maković, dr. sc. Irena Kraševac (Institut za povijest umjetnosti,  Zagreb) i urednik zbornika o Gjuri Szabi dr. sc. Marko Špikić (Filozofski fakultet, Zagreb).

Redovna cijena pojedinog zbornika: 100 kn.

Promotivna cijena na predstavljanju: 70 kn (1 zbornik), 120 kn (2 zbornika), 150 kn (3 zbornika)

važna obavijest

DANI EUROPSKE BAŠTINE 2018.

24.9.2018. u 12:14
Objavljeno:
   Martina Petrinović 24.9.2018. u 12:14
Uređeno:
   Martina Petrinović 24.9.2018. u 14:08

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske već sedmu godinu za redom sudjeluje u obilježavanju Dana europske baštine pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
U sklopu ovogodišnje manifestacije želimo upoznati širu javnost s malim autentičnim umjetničkim ambijentima kao i s dugogodišnjim projektom Hrvatski povjesničari umjetnosti koji naša udruga provodi od 2013. godine.
 
Posjet Arhivu Tošo Dabac
Arhiv Tošo Dabac, Ilica 17, Zagreb
srijeda, 26. rujna 2018. u 17 sati
 
Arhiv Tošo Dabac predstavlja in situ zbirku obimnog opusa Toše Dabca (1907. – 1970.), jednog od najvažnijih i najsvestranijih hrvatskih fotografa, koji je izvršio velik utjecaj na razvoj domaće fotografije. Osim umjetničke, zbirka fotografija Toše Dabca ujedno ima veliku dokumentarnu vrijednost jer svjedoči o povijesti Zagreba i regije. Obuhvaća najrazličitije teme, od portreta, umjetničkih djela i gradskog života do pejzaža i folklora. Zbirku je 2005. godine otkupio Grad Zagreb i od tada je na stručnom upravljanju Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, a 2002. godine je upisan u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske.
Stručno vodstvo: Marina Benažić, voditeljica Arhiva Tošo Dabac
 
Posjet Institutu Tomislav Gotovac
Institut Tomislav Gotovac, Krajiška 29, Zagreb
četvrtak, 27. rujna 2018. u 17 sati
 
Institut Tomislav Gotovac osnovan je u Zagrebu 2012. godine na inicijativu umjetnikove obitelji kao neprofitna udruga u cilju očuvanja, evidentiranja, prezentacije i promocije umjetničkog opusa multimedijalnog umjetnika Tomislava Gotovca (1937. – 2010.).
Njegov rad u mediju filma, likovnih i izvedbenih umjetnosti snažno je obilježio lokalnu kulturu te imao značajan odjek i na širem teritoriju suvremene umjetničke scene. Gotovac se zalagao za radikalnu transformaciju svakodnevice u umjetničko događanje i time ostvario koncept kreativne slobode.
Stručno vodstvo: Darko Šimičić, voditelj Instituta Tomislav Gotovac
 
Predstavljanje projekta Hrvatski povjesničari umjetnosti i Zbornika radova znanstveno-stručnog skupa Gjuro Szabo (1875.– 1943.)
DPUH, Preradovićeva 44, Zagreb
utorak, 2. listopada 2018. u 12 sati
 
Organiziranjem niza skupova o radu hrvatskih povjesničara umjetnosti Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske obrađuje podatke o njima kao i podatke o hrvatskoj baštini koji do sada nisu bili poznati čime se formira temeljne činjenice o povijesti povijesti umjetnosti u Hrvatskoj što će rezultirati publiciranjem sinteznog djela o ovoj nacionalnoj temi koja do sada nije obrađivana.
Projekt Hrvatski povjesničari umjetnosti uključuje organiziranje niza znanstveno-stručnih skupova posvećenih znanstvenom radu istaknutih hrvatskih povjesničara umjetnosti. Nakon održavanja skupa na kojem se susreću stručnjaci i izlažu svoja nova istraživanja koja nadovezuju na prethodna istraživanja DPUH objavljuje zbornik skupa u kojem se objavljuju radovi uz bibliografiju povjesničara umjetnosti koji se obrađuje.
Do sada su u ciklusu obrađeni opusi Artura Schneidera, Radovana Ivančevića, Gjure Szabe i Lelje Dobronić te se ove godine održava skup posvećen Olgi Maruševski.
Projektom se sustavno obrađuju istraživanja hrvatskih povjesničara umjetnosti koji su svoje profesionalne živote posvetili istraživanju hrvatske kulturne baštine.
Zbornik znanstveno-stručnog skupa posvećenog Gjuri Szabi (1875. – 1943.) najnovije je izdanje u ovoj seriji i radovima se dokazalo da je Gjuro Szabo u svojem vremenu šireći shvaćanja o spomenicima i načinima njihova očuvanja i prezentiranja htio kultivirati, štoviše prosvijetliti najšire shvaćeni javni prostor naše zemlje.
Zbornik predstavljaju urednik Marko Špikić, predsjednik DPUH-a Zvonko Maković i Irena Kraševac.
 
Znanstveno-stručni skup Hrvatski povjesničari umjetnosti: Olga Maruševski (1922.– 2008.)
Hrvatski institut ua povijest, Opatička 10, Zagreb
16. listopada 2018. u 10 sati
 
Nastavljajući programski serijal znanstveno-stručnih skupova pod nazivom Hrvatski povjesničari umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske organizira 2018. godine peti skup, posvećen Olgi Maruševski. U hrvatskoj povijesti umjetnosti, Olga Maruševski zapamćena je kao znanstvenica izuzetne širine koja je na svojstven način objedinila dva područja, povijest umjetnosti i povijest kulture – dvije ključne humanističke grane koje se međusobno uvjetuju, prožimaju i nadopunjuju. Simpozijem u serijalu Hrvatski povjesničari umjetnosti obilježit ćemo desetu godišnjicu njezine
smrti nadovezujući mlađu generaciju stručnjaka koji su stasali na temeljima njezina rada. Jedna od središnjih tema i preokupacija tijekom cjelokupnoga povijesnoumjetničkog istraživačkog rada Olge Maruševski je grad Zagreb i njegov urbanistički i graditeljski razvitak u 19. stoljeću.
 
 
važna obavijest

STRUČNO PUTOVANJE

19.9.2018. u 15:17
Objavljeno:
   Martina Petrinović 19.9.2018. u 15:17
Uređeno:
   Martina Petrinović 5.10.2018. u 11:29

BEOGRAD

26.-28. listopada 2018.

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske za svoje članove kao i za ostale kolege organizira stručno putovanje u Beograd od 26. do 28. listopada 2018. Organiziramo posjet Narodnom muzeju, Muzeju suvremene umjetnosti i Dvoru na Dedinju uz vodstvo kolega kustosa. 

Informacije o programu putovanja, cijeni i uvjetima plaćanja nalaze se u ponudi.

PONUDA