Obavijesti comments

važna obavijest

NAGRADA

12.12.2016. u 15:27
Objavljeno:
   Martina Petrinović 12.12.2016. u 15:27

Upravni odbor objavljuje Natječaj za dodjelu Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za 2016. godinu:

1. Nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo (1 nagrada)

2. Godišnja nagrada DPUH-a „Radovan Ivančević“ (1 nagrada)

3. Povelje DPUH-a za unapređenje i promicanje povijesti umjetnosti (do 3 povelje)

4. Nagrade za najbolji diplomski rad (do 3 nagrade)

Prijedlog nagrade za životno djelo i godišnju nagradu mora sadržavati obrazloženje, biografiju i bibliografiju. U obrazloženju valja jasno naglasiti za koju nagradu i za što je kandidat nominiran.

Prijave koje nisu u skladu s navedenim zahtjevima neće se razmatrati.

Prijave vrijede isključivo ukoliko su poslane do objavljenog roka, a uvažava se datum poštanskog pečata.

Sve prijave za natječaj primaju se isključivo poštom na adresu: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, Preradovićeva 44, 10000 Zagreb

NATJEČAJ JE OTVOREN DO 15. ožujka 2017.

važna obavijest

PRIGODNA PRODAJA IZDANJA DPUH-A

21.11.2016. u 10:28
Objavljeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:28
Uređeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:29
od četvrtka, 24. studenoga do subote, 26. studenoga 2016.
od 10:00 do 18:00
u Muzeju suvremene umjetnosti,
Avenija Dubrovnik 17, Zagreb
 
 
U sklopu 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti održat će se prigodna prodaja četrdesetak monografskih naslova i pojedinih brojeva Peristila u izdanju Društva po sniženim cijenama.
 
 
Prigodne cijene vrijede samo za navedene datume, za plaćanje u gotovini.
 
 
važna obavijest

4. KONGRES HRVATSKIH POVJESNIČARA UMJETNOSTI

17.11.2016. u 11:43
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.11.2016. u 11:43
Uređeno:
   Martina Petrinović 21.11.2016. u 10:31

 

Raspored i knjigu sažetaka 4. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti možete preuzeti ovdje.

 

važna obavijest

IZLAGANJE

10.11.2016. u 16:12
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.11.2016. u 16:12
Uređeno:
   Martina Petrinović 10.11.2016. u 16:13
IZLAGANJE
SRIJEDA, 16. STUDENOGA 2016. u 18.30
DPUH, Preradovićeva 44
 
Frano Dulibić, Irena Kraševac
Hrvatska povijest umjetnosti i CIHA (Comité international d´histoire de l´art)
 
Na generalnoj skupštini CIHA-e u Marseillesu u lipnju 2014. Hrvatska je ponovno uključena u krovno svjetsko udruženje povjesničara umjetnosti. O povijesti i značenju CIHA-e danas te smjernicama kojima se kreće povijest umjetnosti, govorit će Irena Kraševac i Frano Dulibić koji su sudjelovali na dva posljednja kongresa CIHA-e u Nürnbergu 2012. i Pekingu, u rujnu 2016. godine.
 
Sudjelovanje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske na svjetskom kongresu CIHA-e 2016. godine financijski je potpomognuo Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba.
 
važna obavijest

PREDSTAVLJANJE KNJIGE

17.10.2016. u 14:36
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.10.2016. u 14:36
Uređeno:
   Martina Petrinović 26.10.2016. u 11:47

Knjigu će predstaviti: dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik DPUH-a, urednik dr. sc. Danko Zelić, recenzent dr. sc. Predrag Marković i autor akademik Igor Fisković.

 

U domaćoj stručnoj literaturi, kako onoj povijesno-umjetničkoj tako i onoj povijesnoj i crkveno-povijesnoj, nije se mnogo pažnje posvećivalo podrobnoj analizi i tumačenju idejnog i dubljeg duhovnog značenja sakralne arhitekture, a pogotovo ne redovničkih crkava i pripadajućih samostanskih sklopova. U tekstu akademika Igora Fiskovića po prvi puta se uistinu na sustavan, cjelovit i analitičan način propituju sve temeljne značajke velikih franjevačkih i dominikanskih crkava podignutih od kraja 13. do početka 16. stoljeća  te definiraju njihova posebna tipološka, konstruktivna i formalno-stilska svojstva kojima se izdvajaju ne samo na podlozi ostalih suvremenih sakralnih zdanja duž našeg primorja, već i u kontekstu srodne redovničke arhitekture apeninskog poluotoka. Utvrđujući kako je riječ o tipološki jedinstvenim crkvenim zdanjima, akademik Igor Fisković  je s pravom upozorio na njihovu dosad neuočenu i neprepoznatu vrijednost. Istaknuvši  kako je riječ zapravo o autentičnim rezultatima regionalne povijesti, on s pravom na kraju dolazi do zaključaka kako je tih pedesetak crkava franjevaca i dominikanaca Dalmacije, Hrvatskog primorja i Istre od izuzetnog značaja za definiranje identiteta srednjovjekovnog stvaralaštva na istočnom Jadranu i općenito hrvatskog kulturnog prostora.

 

ISBN 978-953-6089-40-6

Nakladnik: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Urednik: Danko Zelić

Recenzenti: Joško Belamarić, Predrag Marković i Milan Pelc

Grafičko oblikovanje: DZN studio

Naklada: 300

264 stranice

Zagreb, travanj 2016.

Objavljivanje knjige financijski su pomogli Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Ministarstvo kulture RH, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Služba za kulturu, umjetnost i staru gradsku jezgru grada Splita.

 

Nakon predstavljanja knjiga će se moći kupiti po promotivnoj cijeni od 100 kn.

važna obavijest

PISMO PODRŠKE DR. SC. ZRINKI PALADINO

10.10.2016. u 10:30
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.10.2016. u 10:30
Uređeno:
   Martina Petrinović 10.10.2016. u 10:36

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske iskazuje priznanje i potporu dr. sc. Zrinki Paladino, zamjenici pročelnika Gradskog ureda za zaštitu spomenika kulture i prirode Zagreba, u povodu događanja oko građevinskih intervencija na Trgu Petra Preradovića.

 

Pismo podrške dr. sc. Zrinki Paladino

važna obavijest

PREDAVANJE

6.10.2016. u 13:54
Objavljeno:
   Martina Petrinović 6.10.2016. u 13:54
Uređeno:
   Martina Petrinović 6.10.2016. u 13:56
 
Na temelju rezultata konzervatorskih istraživanja pročelja kurije Poklek može se zaključiti da se zatvoreni volumen njezine pretpostavljene jezgre kroz tri etaže sastoji od prostorije približno četvrtastog tlocrta i uskog predvorja, u kojem je prvotno stubište prema katu vjerojatno bilo izvedeno unutar zidne mase. Tijekom istraživanja još nekoliko slojevitih i prostorno složenijih građevnih struktura uočeni su elementi navedenog obrasca prostorne organizacije, koji se na reprezentativnom uzorku čak i konzervatorski neistraženih baroknih građevina - podignutih bilo na ladanju, bilo u gradskim područjima kontinentalne Hrvatske - može razaznati već i uvidom u arhitektonsku dokumentaciju, odnosno neposrednim opažanjem. Pretpostavke o postojanju karakterističnog prostornog obrasca dodatno su osnažene doprinosima drugih istraživača. S obzirom na dokumentirano postojanje starijih građevina na predmetnim lokalitetima, može se zaključiti da se upravo i na takve jezgre od druge polovice 16. stoljeća odnosi naziv curia, iako elementarnost prostorne organizacije upućuje i na njihov raniji nastanak. Nadalje, potvrda naznake da su takva jednostavna kubična zdanja podizana i u grupama iz obrambenih razloga, tvoreći tako zidane uglove refugija međusobno povezane moguće tek palisadama, utjecala bi na spoznaje o genezi pojedinih renesansnih kaštela, pretvorenih kasnije u barokne dvorce. 
 
 
 
Duško Čikara (Zagreb, 11. rujna 1967.), konzervator savjetnik, završio je studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu, gdje je diplomirao s temom iz područja zaštite spomenika kod prof. Z. Jurića. Zaposlen je u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, u Odsjeku za istraživanje i dokumentaciju graditeljskog nasljeđa. Konzervatorska istraživanja polazište su zanimanja za nedovoljno obrađene pojave unutar nacionalne povijesti umjetnosti, odnosno arhitekture, poput utvrda građenih u stilu prijelaznog razdoblja (rocche di transizione) u hrvatskim povijesnim zemljama ili tripartitne prostorne organizacije u mletačkoj Dalmaciji i s njom povezane metode za izradu arhitektonskih modela. Trenutno se bavi prostornim jezgrama složenijih građevnih struktura u kontinentalnoj Hrvatskoj. Objavljuje radove u zemlji i inozemstvu.
važna obavijest

PREDAVANJE

21.9.2016. u 13:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 21.9.2016. u 13:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 21.9.2016. u 14:23

Dok je u srednjovjekovnom razdoblju prostor Banovine imao izuzetno značenje, danas je to prometno slijepo crijevo, gospodarski mrtvo, prostor koji stanovnici ostalog dijela Hrvatske rijetko ili nikako ne posjećuju pa ga ne poznaju, niti za njega bilo što osjećaju i ne mare. Takav se odnos prema Banovini najbolje odražava na stanje u kojem se nalaze njezini spomenici kulture.

U prostoru međurječja donjih tokova rijeke Kupe na sjeveru i rijeke Une na jugu, te Posavine na istoku i Korduna na zapadu, razmješten je razmjerno njegovoj veličini velik broj iznimno značajnih profanih i sakralnih spomenika kulture od srednjega vijeka do 20. stoljeća.

Istraživanjem i prezentacijom tog niza izuzetnih spomenika kulture stvara se temeljna kulturna infrastruktura za turističko otvaranje tog sada posve zapostavljenog, ali iznimno atraktivnog prostora Banovine. Krajnje je vrijeme da se odlučnije poradi na prelasku s jedva tromjesečne intenzivne turističke sezone vezane isključivo uz našu jadransku obalu, na cjelogodišnju turističku aktivnost na svim prostorima Lijepe naše. Uz prirodne ljepote Banovine, upravo su spomenici kulture ti koji mogu postati zamašnjak njezinog gospodarskog oživljavanja. Prethodno bi oni koji su zaduženi za osmišljavanje i provođenje kulturnog i gospodarskog razvoja Države trebali prepoznati potencijal Banovine i jednog takvog programa, te na temelju razrađenog projekta osigurati sustavno financiranje i koordinirano provesti njegovu realizaciju kroz suradnju s nekoliko ministarstva.

 

Drago Miletić, povjesničar umjetnosti, konzervator savjetnik u mirovini, radni vijek proveo je u Hrvatskom restauratorskom zavodu posvetivši se istraživanju, zaštiti, obnovi i prezentaciji napuštenih povijesnih gradova i burgova.  Godine 2011. dobitnik je s kolegicom Marijom Valjato Fabris godišnje nagrade Vicko Andrić za dovršetak konzervatorsko-restauratorskih radova na plemićkom gradu Sokolac u Brinju, a 2007. Povelje Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za unapređenje i promicanje struke. Autor je knjige Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske u izdanju Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske.

važna obavijest

zatvoren ured DPUH-a

2.8.2016. u 11:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.8.2016. u 11:33

Ured Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske bit će zatvoren od 3. kolovoza do 21. kolovoza 2016. godine zbog korištenja godišnjeg odmora.

važna obavijest

PRIGODNA PRODAJA IZDANJA DPUH-A

24.6.2016. u 12:35
Objavljeno:
   Martina Petrinović 24.6.2016. u 12:35
Uređeno:
   Martina Petrinović 24.6.2016. u 12:37
od srijede, 29. lipnja do petka, 1. srpnja 2016.
od 10:00 do 18:00
na Filozofskom fakultetu,
Ivana Lučića 3, Zagreb

 

U sklopu kongresa Art and Politics in Europe in the Modern Period održat će se prigodna prodaja tridesetak monografskih naslova i pojedinih brojeva Peristila u izdanju Društva po sniženim cijenama.

 

Prigodne cijene vrijede samo za navedene datume, za plaćanje u gotovini.

 

Cjenik prigodne prodaje izdanja DPUH