Obavijesti comments

važna obavijest

NATJEČAJ ZA KUSTOSA

2.7.2019. u 14:31
Objavljeno:
   Martina Petrinović 2.7.2019. u 14:31
Uređeno:
   Martina Petrinović 2.7.2019. u 14:37
Muzej likovnih umjetnosti u Osijeku raspisao je natječaj za radno mjesto kustosa na neodređeno vrijeme.
 
Kustos - 1 izvršitelj (m/i) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz probni rad od 6 mjeseci u Muzeju likovnih umjetnosti
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (Narodne novine br.93ll4,l27ll7), kao i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju: Filozofski fakultet - Odsjek za povijest umjetnosti
- položen stručni ispit za zvanje kustos,
- poznavanje rada na osobnom računalu,
- poznavanje jednog stranog jezika.
 
važna obavijest

RADIONICA

17.6.2019. u 11:33
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.6.2019. u 11:33
Uređeno:
   Frano Gracin 18.6.2019. u 13:31

Theater Tirena organizes the jubilee 15th  Theater  Campaign  to be held in Zagreb. 

In the period from June 17th to June 30th, you can expect up to 13 workshops, lasting 1 to 3 days!

Within this year's Camp we organize a special day  where four workshops will be held by students of the Postgraduate Specialist Study of Dramatic Pedagogy at the Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb ! The Theater of Tirana is the place of pedagogical and artistic practice of the Specialist Study and for the third year in a row one of the co-organizers of the Scientific and Art Symposium on Dramatic Pedagogy. 

* ALL WORKSHOPS ARE FREE *

HOW TO READ OUT OF THE REDAK?

21 June, 9:30 am - 11:30 pm

The fact that we know to read does not mean that we understand the read text. In reading comprehension, the reader understands and experiences reading. However, texts often offered to students are far from their experience and are therefore not motivated to read. And then we enter the vicious circle - the less our students read, the harder it is to read them. To encourage them to read and help them to enjoy reading time, we need to bring them closer to the literary work. We have, among other things, numerous dramatic techniques that help children and young people understand the readings, make it easier for them to read and, most importantly, allow them to enjoy the read.

Attendees:  teachers, teachers, associates, students

Leader:  dr.sc . Maša Rimac Jurinović, prof. eng. languages ​​and literature and drama pedagogues

DRAMATIC EDUCATION IN TEACHING CULTURE AND ART

June 21, 12:00 - 14:00

Physical Arts Teachers and Teachers of Visual Arts will be presented with the opportunity to include dramatic expression in teaching their subjects on the example of dramatic (methodical-didactic) exercises applicable in different teaching content and situations. Beginners will get ready-made tools for implementing these exercises on their own lessons.

Attendees:  Teachers of Fine Arts, Teachers of Fine Art, teachers of class teaching

Manager:  Jelena Kovačić, mr. Croatian language and art history

 

EVERY ONE ... (storyboards)

June 21, 15:00 - 17:00

By expressing and listening to stories and by promoting spoken creativity, the skills of oral expression and the communication and presentation skills needed for active participation in a society that wishes to change are developed. The story-telling workshop conducts the process of selecting the story through preparation to narrative performance. Participants will develop their narrative, creative and performance abilities and never-ending communication, mimicry and gestures. Combining logical and emotional in storytelling we will jointly create stories, interpret their messages and metaphors and prepare for transferring their values ​​to children and young people in regular teaching or extracurricular activities. The exercises that the attendees will undertake will help prepare for the narrative performance and are applicable to teaching and the pursuit of the educational outcomes.

Attendees:  High School, Students, Educators, Teachers, Teachers, Activities Leaders for Children and Youth

Leaders:  Katja Petrović and Barbara Crnčan

PROCESS DRAMS (according to the new "Pravda" Vladana Desnice)

June 21, 17:30 - 19:30

The process drama will deal with the problem of interference in a foreign conflict. The aim is to point out the two most common reactions that occur: on the one hand, indifference (turning the head and ignoring the problem), on the other hand impulsively and unintentionally involved in the conflict. In the process drama we will recognize the need for an appropriate and constructive conflict resolution and the fact that it is important to know the context of the situations and the causes that led to the eventual involvement in the conflict.

Attendees:  teachers, teachers, associates, students, all interested in the process drama

Leaders:  Lidija Topolovčan and Monika Miholić Cvitanić

CONTACT

teatartirena@gmail.com

www.tirena.hr

važna obavijest

POSJET IZLOŽBI

17.6.2019. u 11:22
Objavljeno:
   Martina Petrinović 17.6.2019. u 11:22

UTORAK, 18. LIPNJA 2019. U 17:00

HRVATSKI MUZEJ ARHITEKTURE HAZU

IVANA GORANA KOVAČIĆA 37 

Bernardo Bernardi i TVIN 

Tematska izložba iz fundusa Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU u suradnji s Gradskim muzejom Virovitica i Muzejom za arhitekturo in oblikovanje u Ljubljani. Bernardo Bernardi (1921.–1985.), arhitekt po formaciji i industrijski dizajner po vokaciji, sredinom 1960-ih godina započinje višegodišnju suradnju s Drvno industrijskim kombinatom TVIN iz Virovitice. U kreativnom dijalogu s Razvojnim odjelom TVIN-a, u svojstvu kućnog dizajnera tvornice, Bernardi je realizirao niz uspješnih, višestruko nagrađivanih sistema komponibilnog namještaja. Bernardi je opremio brojne poslovne interijere, poput redakcije Start u neboderu Vjesnik 1976. ili glavne uprave Zagrebačke banke u Zagrebu 1979. godine.

Stručno vodstvo: autorica izložbe Iva Ceraj

 

važna obavijest

PREDAVANJE

7.6.2019. u 10:47
Objavljeno:
   Martina Petrinović 7.6.2019. u 10:47

Na predavanju će biti prezentirana gotovo nepoznata, a vrlo vrijedna islamska baština u Hrvatskoj koju su autori cjelovito istražili, kako u povijesnome sloju osmanskih spomenika 16. i 17. st., tako i u sloju moderne i suvremene islamske arhitekture 20. i 21. stoljeća. Razlozi nepoznavanja i neafirmiranosti ovog korpusa spomenika posljedica su sustavnih i temeljitih razaranja 'turskih znamena' još u prvim godinama kršćanske reconquiste krajem 17. stoljeća. te ideoloških i vjerskih antagonizama u prošlosti koji su rezultirali zatiranjem preostalih materijalnih ostataka, ali i potiskivanja svijesti o tome da je veliki dio našeg ozemlja više od stoljeća i pol pripadao svijetu islamske civilizacije, kulture i umjetnosti. Hrvatska je prostor najzapadnijeg rasprostiranja osmansko-islamske baštine u Europi, ujedno i područje istovremenog dodira, ponekad i preklapanja, islamske likovnosti sa zapadnom renesansom 's druge strane granice'. Istraživanjem sloja modernih i suvremenih džamija u Hrvatskoj reafirmiran je niz nepoznatih projekata relevantnih autora naše moderne.

Zlatko Karač i Alen žunić dobitnici su Godišnje nagrade Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske „Radovan Ivančević“ za knjigu „Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj“ objavljenu u 2018. godini (izdavači: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i UPI-2M PLUS)

Zlatko Karač(Vukovar, 1961.) diplomirao je i doktorirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je izvanredni profesor i prodekan za znanost. Na Filozofskom fakultetu utemeljio je i vodi kolegij Islamska arhitektura i umjetnost. Objavio je više od 500 znanstvenih, stručnih i popularizacijskih radova, glavni je urednik časopisa 'Prostor' [WoS], laureat je godišnje Državne nagrade za znanost i nagrade Radovan Ivančević. Član je Senata Sveučilišta te Hrvatskog povjerenstva za suradnju s UNESCO-om.

Alen Žunić(Zagreb, 1989.) na zagrebačkom je Arhitektonskom fakultetu diplomirao i doktorirao; poslijediplomski studij History and Philosophy of Design završio je na GSD Harvard University, postdoktorsko usavršavanje obavio je na ETH Zürich – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur; docent je na AF, od 2019. istraživač na Columbia University NY. Bavi se modernom i suvremenom arhitekturom o čemu je objavio gotovo 300 radova. Dobitnik je nagrada Ranko Radović, Radovan Ivančević i Nagrade Grada Zagreba

važna obavijest

STRUČNO PUTOVANJE

30.5.2019. u 14:41
Objavljeno:
   Martina Petrinović 30.5.2019. u 14:41
Uređeno:
   Martina Petrinović 7.6.2019. u 10:45

Ljubljana, Moderna galerija

petak, 14. lipnja 2019.

Posjet međunarodnoj izložbi Na robu : vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–1941) uz stručno vodstvo kustosa Moderne galerije i voditelja projekta Marka Jenka.

Suradnici na izložbi: Ana Bogdanović, Jana Intihar-Ferjan, Marko Jenko, Dejan Kosanović (in memoriam), Lovorka Magaš-Bilandžić, Lidija Merenik, Marja Nikolčić, Kiril Penušliski, Jože Pirjevec, Alenka Pirman, Petar Prelog, Daniel Rafaelić, Božo Repe, Bojana Rogina, Dejan Sretenović, Lara Štrumej, Ivana Udovičić, Zdenko Vrdlovec, Asta Vrečko, Beti Žerovc.

Više o izložbi na stranicama Moderne galerije u Ljubljani http://www.mg-lj.si/si/razstave/2438/razstava-na-robu-1929-1941/

Kratki razgled arhitekture u centru Ljubljane.

Polazak iz Zagreba (parkiralište iza Cibone) u 8 sati, polazak za Zagreb u 17 sati. 

Cijena prijevoza: 150 kn za članove, 170 kn za ostale i 100 kn za studente povijesti umjetnosti.

Prijave i uplate do 10. lipnja 2019. na dpuh@inet.hr ili 01 48 12 920.

važna obavijest

PREDSTAVLJANJE

29.5.2019. u 15:38
Objavljeno:
   Martina Petrinović 29.5.2019. u 15:38
Uređeno:
   Martina Petrinović 6.6.2019. u 15:22

 

O knjizi:

Grafičar, grafički dizajner, slikar i scenograf Sergije Glumac (1903. -

1964.) jedan je od najznačajnijih hrvatskih avangardnih umjetnika, autor

koji je dao važan doprinos različitim tendencijama na međunarodnoj

likovnoj sceni - od kubizma i ekspresionizma do nadrealizma i art

décoa - te pridonio promoviranju grafičkog medija nakon Drugoga svjetskog

rata. U knjizi se njegov bogat opus, izveden u različitim medijima,

temeljito analizira, interpretira i kontekstualizira: iz rakursa Sergija

Glumca iščitava se vrijeme u kojem je djelovao te donose nova saznanja o

brojnim pojavama koje su obilježile povijest hrvatske grafike, grafičkog

dizajna i scenografije, ali i gospodarskog, kulturnog i društvenog života

u međuratnom i poslijeratnom razdoblju.

važna obavijest

NAGRADA DPUH

23.5.2019. u 16:13
Objavljeno:
   Martina Petrinović 23.5.2019. u 16:13
Uređeno:
   Martina Petrinović 28.5.2019. u 15:25
važna obavijest

TRIBINA

16.5.2019. u 14:44
Objavljeno:
   Martina Petrinović 16.5.2019. u 14:44
Uređeno:
   Martina Petrinović 16.5.2019. u 14:45

uvodno predavanje: Tanja D. Conley

moderator: Dragan Damjanović

Na tribini će se postaviti pitanje odnosa između tema istraživanja u arhitektonskoj historiografiji i različitih političkih programa u regiji, koji su utjecali na njihove promjene, od pojave koncepta nacionalne arhitekture na prijelazu stoljeća pa do razvoja znanosti o nacionalnoj arhitekturi na prijelazu tisućljeća. U okviru rasprave analizirat će se tri različita povijesna sloja u razvoju discipline: prvi od njezinog osnivanja do 1960-ih; drugi kojeg je obilježilo razvodnjavanje centraliziranog koncepta jugoslavenstva i pad Berlinskog zida; i treći od raspada Jugoslavije do današnjih dana. Pažnja će se posvetiti različitim načinima kojima je arhitektura predstavljana i promicana putem izložaba, publikacija i vizualnih medija.

Tanja D. Conley predaje povijest i teoriju arhitekture i urbanizma na Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, SAD. Objavila je niz radova iz područja povijesti arhitekture, a njezinu najnovija knjigu Urban Architectures of Interwar Yugoslavia nastalu na temelju doktorske disertacije sa Sveučilišta Cornell objavit će Routledge u prosincu 2019.

važna obavijest

#imamdiplomu iz povijesti umjetnosti

10.5.2019. u 13:21
Objavljeno:
   Martina Petrinović 10.5.2019. u 13:21
Uređeno:
   Martina Petrinović 10.5.2019. u 13:23

srijeda, 15. svibnja 2019. u 18:30

DPUH, Preradovićeva 44

Na trećoj večeri u ciklusu #imamdiplomu predstavljaju se nedavno diplomirani kolege iz Rijeke i Zagreba. Namjera je okupiti povjesničare umjetnosti različitih generacija: mentore, mlade kolege s tek stečenom diplomom, studente koji započinju izradu diplomskoga rada i sve zainteresirane članove Društva i šire javnosti.

Temeljem pozitivnih iskustava u radu s diplomandima no i uz spoznaju da mnogi studenti nisu u mogućnosti upoznati se s radom kolega iz drugih sredina te da tokom studija nisu bili u prostorima svoje strukovne udruge, okupit ćemo diplomante koji će u kratkim izlaganjima prezentirati rezultate svojih radova. Radove su predložili mentori s navedenih odsjeka u našoj zemlji.

Marin Bolić: Predlošci i uzori za slike 17. i 18. stoljeća u zbirci Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

Ana-Marija RihaObnova središta Gdanska od 1945. do 1960. i pitanje pamćenja grada

Iva Jurlina: Problem očuvanja modernističke arhitekture i dizajna na primjeru RANS Moša

Nika Vuksanović: Interpolacije Igora Emilija u Rijeci
 

važna obavijest

DPUH na Kliofestu 2019.

7.5.2019. u 15:53
Objavljeno:
   Martina Petrinović 7.5.2019. u 15:53
Uređeno:
   Martina Petrinović 7.5.2019. u 17:48

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske provodi projekt Hrvatski povjesničari umjetnosti od 2013. godine. Projekt uključuje organiziranje znanstveno-stručnih skupova posvećenih znanstvenom radu istaknutih hrvatskih povjesničara umjetnosti. Nakon održavanja skupa na kojem stručnjaci izlažu svoja nova istraživanja nadovezujući ih istraživanja svojih prethodnika DPUH objavljuje zbornik skupa. Do sada su u ovom ciklusu obrađeni opusi Artura Schneidera (1879.-1946.), Radovana Ivančevića (1931.-2004.), Gjure Szabe (1875.-1943.), Lelje Dobronić (1920.-2006.) i Olge Maruševski (1922.-2008.).

Peristil, zbornik radova za povijest umjetnostiznanstveni je godišnjak u kojem se objavljuju recenzirani radovi iz područja povijesti umjetnosti i srodnih društveno-humanističkih znanosti, a izlazi redovito od 1954. godine.

Autori znanstvenih članaka u 61. broju Peristila: Ivana Čapeta Rakić, Krisja Štulić, Vinicije B. Lupis, Sanja Cvetnić, Martina Ožanić, Višnja Bralić, Dubravka Botica i Iva Barković, Danko Šourek, Bojan Goja, Saša Brajović, Ivan Ferenčak, Snježana Pintarić i Žarka Vujić, Ivana Mihaela Žimbrek

Na predstavljanju sudjeluju: Zvonko Maković, Irena Kraševac, Marko Špikić, Dragan Damjanović i Dino Milinović

U sklopu Festivala povijesti Kliofest – NSK, od 14. do 17. svibnja 2019. od 11 do 19 sati.

Program Kliofesta