Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti

Peristil je zbornik radova s područja povijesti umjetnosti.
Prvi broj časopisa tiskan je 1954. godine i od tada pa do danas objavljuje stručne i znanstvene radove koji obrađuju najnovije spoznaje o hrvatskoj povijesnoumjetničkoj likovnoj baštini: slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi i urbanizmu, te drugim likovnim i vizualnim medijima s prostora čitave Hrvatske, kao i komparativnu građu iz svih vremenskih i stilskih epoha, od antike do suvremene umjetničke prakse.

Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

Radove objavljene u Peristiu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

 

Scientific journal Peristil is an Open Access journal. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, print, search and link to material, and alter, transform, or build upon the material, or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner according to the CC BY licence.

The papers published in Peristil can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories providing the link to the journal's web pages and HRČAK.

Journal does not charge article processing charges (APC).