Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti

Peristil je zbornik radova s područja povijesti umjetnosti.
Prvi broj časopisa tiskan je 1954. godine i od tada pa do danas objavljuje stručne i znanstvene radove koji obrađuju najnovije spoznaje o hrvatskoj povijesnoumjetničkoj likovnoj baštini: slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi i urbanizmu, te drugim likovnim i vizualnim medijima s prostora čitave Hrvatske, kao i komparativnu građu iz svih vremenskih i stilskih epoha, od antike do suvremene umjetničke prakse.

Peristil, zbornik radova za povijest umjetnosti znanstveni je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.

Radove objavljene u Peristiu dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.

Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.

Upute autorima za objavljivanje priloga u Peristilu.

 

Scientific journal Peristil is an Open Access journal. Users are allowed to read, download, copy, redistribute, print, search and link to material, and alter, transform, or build upon the material, or use them for any other lawful purpose as long as they attribute the source in an appropriate manner according to the CC BY licence.

The papers published in Peristil can be deposited and self-archived in the institutional and thematic repositories providing the link to the journal's web pages and HRČAK.

Journal does not charge article processing charges (APC).

 

glavni urednik / editor-in-chief
dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske / president of the Croatian Society of Art Historians

uredništvo / editorial board
dr. sc. Igor Borozan, Odelenje istorije umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Belgrade

dr. sc. Dragan Damjanović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

dr. sc. Ivana Mance, Institut za povijest umjetnosti / Institute of Art History

dr. sc. Dino Milinović, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

dr. sc. Tanja Trška, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Department of Art History Faculty of Humanities and Social Sciences University of Zagreb

izvršna urednica / managing editor
Martina Petrinović, tajnica Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske / secretary of the Croatian Society of Art Historians