Članovi Upravnog odbora DPUH

Članovi Upravnog odbora DPUH-a:

Predsjednik: dr. sc. Dino Milinović

Dopredsjednici: dr. sc. Sandi Bulimbašić i dr. sc. Marko Špikić

Upravni odbor: dr. sc. Zvonko Maković, dr. sc. Petar Prelog, dr. sc. Frano Dulibić, dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Darija Alujević, Irena Šimić

 

Članovi Nadzornog odbora DPUH-a: dr. sc. Višnja Bralić, dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Petra Vugrinec

 

Izdavački savjet: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, dr. sc. Ivana Mance, Martina Petrinović, dr. sc. Petar Prelog, dr. sc. Danko Šourek

 

Mandat: 6. srpnja 2022. - 6. srpnja 2026.