Peristil 56/2013

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske u postupku je objavljivanja svih brojeva Peristila na Hrčku http://hrcak.srce.hr/peristil

 

 

Peristil 57/2014
impresum i sadržaj

Peristil 56/2013
Zbornik u čast Nadi Grujić
sadržaj i uvod

Peristil 54/2011_sadrzaj